Ինչու է դառը պար տություն կր ած , փողերը քամուն տված Քոչարյանը , անընդհատ խոսում ռև անշից , իշխանությունը վեր ցնելուց , հաստատ իմանալով , որ… Տիգրան Սիմոնյան

Տիգրան Սիմոնյանն իր էջում գրել է. Ինչու է դառը պար տություն կր ած , փողերը քամուն տված Քոչարյանը , անընդհատ խոսում ռև անշից , իշխանությունը վեր ցնելուց , հաստատ իմանալով , որ այն իր համար արդեն անհասանելի և մղձ ավանջային երազանք է , որ իր համար ջար դված են իշխանություն տանող բոլոր

աստիճանները , որ ինքն արդեն անցյալ է , դառը անցյալ ։ Նպատակը մեկն է ՝ չկո րցնել շրջապատը , այն էլեկտորատը , որի մի մասին ձեռք էր բերել պաշ տոններ խոստանալու հաշվին , մի մասին դ ատ ու դա տաստանից փրկելու հաշվին , մի մասին ապօ րինությունները օրինականացնելու հաշվին , մի մասին տրված բավականին մեծ

գումարների հաշվին ։ Հաշվին , հաշվին , հաշվին , և այս բոլորը միասին կոչվում էր քոչարյանական ֆենոմեն ։ Նա վա խենում է մենակությունից , նա վա խենում է ավելորդ լինելու հր եշավոր մտքից , նա վա խենում է դա տավճ ռից ։ Ու հաստատ գիտակցում է ,

որ այլևս չի ունենա անհաղթ հերոսի այն ֆենոմենը , ինչ ֊ որ ուներ նախնտրական շրջանում , Նա գիտակցում է , որ ժողովուրդը զգաց , որ իր ֆենոմենի տակ թա քնված էր ամենասովորական մի փուչիկ , որն էլ դմ փոցով պա յթեց ։ Նա գիտակցում է այս ամենը , իսկ դա արդեն նշանակում է , որ նա պար տվել է հավիտյանս ։