Փաստորեն 5 ամսվա իրենց փողոցային պայ քարը տեղափոխելու են ազգային ժողով, ի՞նչ է դուրս գալիս . պարզվում է այս 2 դաշինքները… Սոնա Արշունեցի

Սոնա Արշունեցին գրում է. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏՔ Է ԱՄՐԱԳՐՎԻ, ՕՐԵՆՔԻ ԱՌԱՋ ԲՈԼՈՐԸ ՀԱՎԱՍԱՐ ԵՆ. ԼԻՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ, ՎԱՐՉԱՊԵՏ, ԹԵ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐ․շ, ԱՆՊԱՏ ԺԵԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՆ ԾՆՈՒՆԴ ԱՌՆՈՒՄ ԲՈԼՈՐ ՀԱՆ ՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ՈՒՍՏԻ՝ Սահմանադրությունից պետք է չե ղարկվի անձե ռմնխելի կետը, որ Ղարաբաղյան կլանն ու

նրանց արբ այնակները (և ոչ միայն ) իրենց հան ցագործությունների, թալ անի համար կանգնեն օրենքի առաջ ու պատասխանատվություն կրեն, իսկ ընտրական օրենսգրքում հու յժ կարևոր է կատարվեն շատ կարևոր փոփոխություններ, հատկապես այս նոր ձևավորվող խորհրդարանում չափից ավել ագ րեսիվ կեցվածքով «Հայաստան» ու «Պատիվ ունեմ» դաշինքների մուտքը ազգային ժողով շատ մտահո գիչ է, խաթ արելու են ազգային

ժողովի բնականոն աշխատանքները, ավելի շատ զբաղվելու են մթնոլորտը թե ժացնելով, ինչպես մի քանի օր առաջ ԿԵՆՏՐՈՆ- ՏՎ-ով հարցազրույց էր տալիս դաշնակ Գեղամ Մանուկյանը և հայտարարեց,որ իրենց պա յքարը շարունակվելու է ազգային ժողովում, փաստորեն հինգ ամսվա իրենց փողոցային պայ քարը տեղափոխելու են ազգային ժողով, նույնն էլ Վանեցյանն է մտադիր, ի՞նչ է դուրս

գալիս, պարզվում է այս երկու դաշինքները մտնում են խորհրդարան հստակ օրակարգով, խաթ արելու ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները, դարձնելով վե ճերի, ռա զբո ռկաների թաթերաբեմ… Ինչպես Քոչն լսելով Սերյան օհանյանի խորհրդին, կարևորը դիրք գրա վելն է, հետո կողքի դի րքերը կգր ավեն և վերջում հաղթողն իրենք կլինեն, այս ֆոնի վրա մտահ ոգությունս շատ մեծ է… նրանք գալիս են

խորհրդարան վր եժ լուծելու, ուստի՝ որպես զս տաշապիկ, օրենքի ուժով պետք է խորհրդարանում կարգ և կանոն հաստատել, այն պատգամավորը, որն անցել է խորհրդարան միայն օր մթն եցնելու, կամ խա թարելու ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը, զբաղվելու են մթնոլորտը շիկացնելու, հարցեր լուծելու, կաթ վածահ ար անելու ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները, օրենքի ուժով զր կել պատգամավորական մանդա տից, այս

մասին գրել էի հենց հեղափոխությունից անմիջապես հետո, վաղուց պետք է գործեր այդ օրենքը, լինի դի մադիր, թե ընդ դիմադիր դաշտից, նման պատգամավորներն անելիք չունեն խորհրդարանում։
Կարծում եմ նոր ձևավոևվող խորհրդարանի առաջին նիստերից մեկը այս 2 հու յժ կարևոր օրենքների ընդունումն է, հստակ պետք է

ձևակերպվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, իսկ խորհրդարան անցած, պատգամավորի մանդա տ ստացած յուրաքանչյուր պատգամավոր, եթե չի զբաղվում ազգօգուտ գործունեությամբ, նպատակ է դրել վե ճեր հրահ րել և խա թարել խորհրդարանի բնականոն աշխատանքը, օրենքի ուժով զրկ ել պատգամավորական մանդա տից,

դեռ հեղափոխությունից անմիջապես հետո եմ գրել այդ մասին, ց ավոք Փաշինյանն ականջալուր չեղավ, իսկ հիմա, էլ ավելի հրա տափ է,,,վաղուց պետք է գործեր այդ օրենքը, լինի դիմադիր, թե ընդ դիմադիր դաշտից, նման պատգամավորներն անելիք չունեն խորհրդարանում։ Խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող Փաշինյանի ՔՊ-ը

ինքնուրույն, առանց ընդ դիմադիրների աջակցության էլ կարող է սահմանադրությունում փոփոխություն անել ու չե ղարկել անձե ռնմխելի կետը, որը կօգնի դա տավորների ձեռքերն ազատ լինելու, հան ցագործներին պատ ժելու համար, իսկ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը անկարգապահ, ագր եսիվ պատգամավորներից կմաքրի ազգային ժողովը, նրանց զր կելով պատգամավորական մանդա տից,,,