Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Տասնապատիկ անգամ անբար ոյականություն է, երբ խու ժանի ցեղատեսակը զառ անցում է, թե հունիսի քսանի ընտրությունների ժամանակ գործող իշխանության կողմից տեղի են ունեցել խախ տումներ, այն դեպքում երբ բոլոր խախ տումները կատարվել են

հենց իրենց կողմից։ Այ տա կանքներ, Վարչապետի հասցեին անամո թաբար ինչ անհեթեթ մե ղադրանքներ ասես, որ չեք հնչեցնում, նրան կարելի է միայն 1 հարցում մե ղադրել՝ որ ձեզ վերափոխվելու ժամանակ տվեց, բայց վերափոխվելն ու՞ր, դուք ու՞ր ու դուք այդպես էլ մնացիք նույն տակ անքը: Փառք մեր ժողովրդին, որը ի հակ ադրություն ընտրությունները կե ղծելու ձեր բոլոր փորձերի, ի պատիվ մեր

իշխանությունների, կարողացավ կրկին անգամ վերահաստատել իր իսկ իշխանությունը։ Նա էլ ասեմ, որ անբա րոյականության գագաթնակետն է, երբ Վարչապետին ու նրա ընտանիքին մե ղադրում եք կոռ ուպցիայի մեջ, ովքեր կոռ ուպցիայից հեռու են այնքան, որքան երկիրն Արեգակից։

Երևի դա էլ է պատճառ ձեր ընդվ զման, մտածում եք, որ դրանով խախ տվում է էլիտայի օրենքները: Թութակի նման պետաշխատողների պարգևավճարներից եք զառ անցում, տո լավ են անում ստանում են, ձեզ նման կոռ ուպցիայի մեջ խր ված չեն։ Ավելին ասեմ պետք է նախարարի աշխատավարձը հասցնել մինչև 3000֊5000 դոլարի և պարգևավճարները հանվեն, որ դուք ձեր վայ րահա չոցներին վերջ տաք։ Մենք՝ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий