Կոչ եմ անում Hayk Marutyan -ին ոչ մի պարագայում հրա ժարականի դիմում չ՛ներկայացնել, քանի որ … Մանե Էլբակյան

Մանե Էլբակյանը գրում է. Կոչ եմ անում Hayk Marutyan -ին ոչ մի պարագայում հրա ժարականի դիմում չ՛ներկայացնել։ Հարկ չտաք իշխանության կողմից ճն շումներին` Դուք պարտավոր եք հավատարիմ մնալ ձեր տված երդմանը այն մանդա տի համար, որը ստանձնել եք։ Դուք ուղղակի պար տավոր եք պաշ տոնավարել մինչև օրենքով

սահմանված պաշ տոնի ժամկետի ավարտը։ Հուսով եմ նաև կխոսեք Երևանցիների հետ պարզ ու շիտակ` կներկայացնեք իրականությունը, թե ինչու՞ առ այսօր քաղաքական թիմի որոշմամբ ու կառավարության հոր դորով չէիք իրականացնում ապօ րինի շինությունների ապամո նտաժումը… Ասեք նաև, որ այժմ գործում եք առանց

համագործակցության ու , որ պողպատի հետ ընդհանրապես կապ չունի ձեր կատարած աշխատանքը։ Հակառակը հենց իշխանությունն է թե րացել ու պատշաճ չի համագործակցել Ձեր հետ ու հենց իրենց որոշումների պատճառով շա՜տ-շատ ծրագրեր այդպես էլ մնացին օդից կախ ված։