Դավիթ Ղամբարյանն իր էջում գրել է. Հետաքրքիր է, թե Հայկ Մարությանը ինչու հենց հիմա որոշեց ապօ րինի գույքի ապամոն տաժում իրականացնել: Պատահական զուգադիպություն՞ է, թե մտածված քայլ, ներքաղաքական լար ված այս վիճակում, քաղաքացիների շրջանում դժ գոհություն

առաջացնելու համար… 2 հարց ունեմ. առաջինը, որտեղ՞ էին քաղաքային իշխանությունները, երբ տեղադրվում էին այդ ապօ րինի շինություններն ու ինչու չէին կան խում դրանք: Երկրորդ, արդյոք քն նարկվել է ամբողջը գետնին հավասարեցնելու նպատակահարմարությունը: Չէ, որ դրանց մեջ կարող էին լինել ծա ռայություններ, որոնց կարիքը

քաղաքացիները ունեին և, եթե այդ ապօ րինի կառույցների տերերը դա տի տան քաղաքապետարանին, մարությանը վստահ է, որ իրենք կարող են հատ ուցել մարդկանց պատճառած վն ասները: Քաղաքապետարանը և համայնքապետարանները ժամանակին չեն « նկատել» այդ ապօ րինությունները, աչք են փակել, և, երբ որ արդեն դրանց գոյությունը փաստ է , նոր են խա ռնվել իրար…

Добавить комментарий