Հարություն Ղուկասյանը գրում է. Կարծես ավանդույթ է դարձել , որ հայ քաղաքական գործիչների մտքի փայ լատակումները , անկե ղծ խոստովանություններն ու իմաստությունը սկսկում են ի հայտ գալ մենակ պաշ տոնաթողությունից , կամ հրա ժարականներից հետո։ Պարոն Սարգսյան , մտածում ե՞ք 10 տարին քիչ էր Արցախյան
հիմնախնդիրը ձեր իշխանության ժամանակ լուծելու համար և պարտադիր պետք էր Սահմանադրություն

փոխել , որ դուք շարունակեիք դեռ երկար տարիներ պաշ տոնավարել խնդիրը կարգավորելու համար։ Ընդունենք , որ համոզիչ փաստարկ չէ։ Եթե կամք կար լուծելու , ուրեմն լուծեյիք , առավել ևս , ինչպես դուք եք նշում այս հարցազրույցում , 7
շրջանները հետ վերադարձի հետ արդեն համաձայնվել էիք։ Կամ էլ եղել են նոր պա հանջներ , որոնց մասին ուղղակի չեք բարցաձայնում։ Իսկ ,

եթե 7 շրջանները խաղաղ հան ձնելու կողմնակից էիք , ուրեմն ի՞նչու հեղափոխությունից ամիջապես հետո ձեր թիմը սկսեց գր ոհել նոր կառավարության վրա և մե ղադրել նրանց ,թե եկել են հողերը հան ձնելու համար։ Այն հողերը , որ դուք համաձայն էիք հանձ նել։ Չե՞ք մտածում , որ հենց այդ կա տաղի գրո հների արդյունքում դուք ներկայիս

իշխանություններին անկյունը մտցրեցիք եվ պար տադրեցիք փոխել բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը, որը միգուցե և սխ ալ էր ։ Իրապես պետականամետ , ինչպես դուքեք ձեզ
կոչում, առավել ևս տասը տարի իշխանության ղեկին եղած կուսակցությունը իմանալով իրարի իրական ընթացքը , հակառակը ՝ պետք է հայտարարեր , որ ամբողջովին պատրաստ է կիսելու պատաս խանատվությունը գործող

իշխանությունների հետ , եթե նրանք խաղաղ ճանապարհով վերադարձնեն շրջանները , ինչ , որ երաշխիքների դիմաց։ Սակայն դուք դա չա րեցիք , այլ ավելի թե ժացրիք մթնոլորտը եվ արդյունքում ստացանք այն , ինչ ստացանք։ Հիմա , պատ երազմից հետո հեշտ է վերլուծություններ անել և մե

ղավորներ նշանակել։ Պար տության համար բոլորս ենք մե ղավոր , սակայն ընդունենք նաև դուք ձեր մե ղքի հսկա չափաբաժինը։ Ժողովրդին մե ղադրելը ամենահեշտ բան է , իսկ հասկանալը կարծես ձեր ուժերից վեր։ Խնդրում եմ վի րավորական որևէ մեկնաբանություն չգրել։ Եկեք վերջապես առողջ բանավ եճ վարելու կուլտուրա սովորենք։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *