Եթե 7 շրջանները խաղաղ հան ձնելու կողմնակից էիք, Պարոն Սարգսյան , ապա ի՞նչու… Հարություն Ղուկասյանի հարցադրումները Սերժ Սարգսյանին

Հարություն Ղուկասյանը գրում է. Կարծես ավանդույթ է դարձել , որ հայ քաղաքական գործիչների մտքի փայ լատակումները , անկե ղծ խոստովանություններն ու իմաստությունը սկսկում են ի հայտ գալ մենակ պաշ տոնաթողությունից , կամ հրա ժարականներից հետո։ Պարոն Սարգսյան , մտածում ե՞ք 10 տարին քիչ էր Արցախյան
հիմնախնդիրը ձեր իշխանության ժամանակ լուծելու համար և պարտադիր պետք էր Սահմանադրություն

փոխել , որ դուք շարունակեիք դեռ երկար տարիներ պաշ տոնավարել խնդիրը կարգավորելու համար։ Ընդունենք , որ համոզիչ փաստարկ չէ։ Եթե կամք կար լուծելու , ուրեմն լուծեյիք , առավել ևս , ինչպես դուք եք նշում այս հարցազրույցում , 7
շրջանները հետ վերադարձի հետ արդեն համաձայնվել էիք։ Կամ էլ եղել են նոր պա հանջներ , որոնց մասին ուղղակի չեք բարցաձայնում։ Իսկ ,

եթե 7 շրջանները խաղաղ հան ձնելու կողմնակից էիք , ուրեմն ի՞նչու հեղափոխությունից ամիջապես հետո ձեր թիմը սկսեց գր ոհել նոր կառավարության վրա և մե ղադրել նրանց ,թե եկել են հողերը հան ձնելու համար։ Այն հողերը , որ դուք համաձայն էիք հանձ նել։ Չե՞ք մտածում , որ հենց այդ կա տաղի գրո հների արդյունքում դուք ներկայիս

իշխանություններին անկյունը մտցրեցիք եվ պար տադրեցիք փոխել բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը, որը միգուցե և սխ ալ էր ։ Իրապես պետականամետ , ինչպես դուքեք ձեզ
կոչում, առավել ևս տասը տարի իշխանության ղեկին եղած կուսակցությունը իմանալով իրարի իրական ընթացքը , հակառակը ՝ պետք է հայտարարեր , որ ամբողջովին պատրաստ է կիսելու պատաս խանատվությունը գործող

իշխանությունների հետ , եթե նրանք խաղաղ ճանապարհով վերադարձնեն շրջանները , ինչ , որ երաշխիքների դիմաց։ Սակայն դուք դա չա րեցիք , այլ ավելի թե ժացրիք մթնոլորտը եվ արդյունքում ստացանք այն , ինչ ստացանք։ Հիմա , պատ երազմից հետո հեշտ է վերլուծություններ անել և մե

ղավորներ նշանակել։ Պար տության համար բոլորս ենք մե ղավոր , սակայն ընդունենք նաև դուք ձեր մե ղքի հսկա չափաբաժինը։ Ժողովրդին մե ղադրելը ամենահեշտ բան է , իսկ հասկանալը կարծես ձեր ուժերից վեր։ Խնդրում եմ վի րավորական որևէ մեկնաբանություն չգրել։ Եկեք վերջապես առողջ բանավ եճ վարելու կուլտուրա սովորենք։