Հայրենիքի դա վաճանները հիմա էլ լկ տի կերպով վայ րահ աչում են, թե իբր… Փայլակ Ուռուսյան
Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Պետք է խոսել պարզ ու անկ եղծ, պետք չէ լռել, պետք է բարձրաձայնել, այն մասին, որ սեռժը և քոչն իրենց ոհ մակներով ավելի են խո րացրել ղարաբաղաբաքվառոսական դ իասպրի ատ ելությունը հայաստանցիների և ինչու չէ,

նաև մեր սփյուռքի հայրենակիցների նկատմամբ, երբ երեսուն տարի շարունակ հայ ժողովուրդը թողած իր դա րդն ու ցա վը, ամեն ինչ արել է Ղարաբաղի համար, իսկ բարբ արոս ցեղատեսակն այն յուրացրել է ամբողջությամբ։ Հայրենիքի դա վաճանները հիմա էլ լկ տի կերպով վայ րահ աչում են, թե իբր գե րիների թիվը հայտարարվածից

ավելի շատ է, որպեսզի անհ ետ կո րած մեր հերոս զի նվորների հարազատներին ընդգրկեն իրենց ոհ մակների շարքերը։ Նպատակը մեկն է, թեկուզ ջրհ եղեղ կամ նոր պատ երազմ, միայն թե ամեն գնով գր ավեն Հայաստանը։ Հիշեք նրանց կլանի զորի բալայանի հայտարարությունը… 8֊րդ գումարման ԱԺ֊ն որոշ ժամանակով պետք է ծա ռայի որպես Նյուրնբերգյան դա տավարության դա տարանի, որը վերջ կդնի բարբ արոս ցեղատեսակի գոյությանը

Զուգահեռ պետք է կաս եցնել ու բռ նագր ավել անօ րինական ճանապարհով ստեղծված այն բիզնեսները,որոնցով երկար տարիներ շարունակ թալ անվել է պետական բյուջեն։ Ինչպիսին «ֆլ եշ» նավթամթերքների ընկերությունն է, որն առաջացել է ԱԱԾ֊ի ֆինանսավորմամբ ու այլ ընկերություններ։

Այդ կոռ ոմպացված ընկերությունները տիր ապետելով ահ ռելի ֆինանսների, միշտ խոչը նդոտ են հանդիսանալու մեր տնտեսության հետագա զարգացմանը և ժողովրդավարական երկիր ունենալուն։ Մենք՝ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий