Մենք կպաշ տպանենք Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը ու դրանով իսկ կար գելենք Էրդողանի մեծ Թուրանի ստեղծման գաղափարը. Չինաստանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Չժաո Լիցզյան ։ Իսկ մենք ճշմարտությունից բացի նաև կանենք մեր գործը՝ պաշ տպանել ՀՀ պետական uահմանը՝ մյուս կողմից մենք

պարտավորվում ենք նաև այդ օրենքները խախ տողին պատ ժել։ «Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ 21-րդ դարում որևէ երկիր իր զո րքն անա րգել մտցնի մյուսի տարածք ու չփորձի նույնիսկ հեռանալ։ Սա ակնհայտորեն խախ տում է ՄԱԿ-ի ու միջազգային բոլոր կոնվենցիաները։ Բայց մյուս կողմից մենք պարտավորվում ենք նաև այդ օրենքները խախ տпղին պատ ժել։ Հակառակ

դեպքում նրանք սպառ նալիք են ամբողջ տարածաշրջանի ու աշխարհի համար։ Սա իհարկե գիտակցում են բոլոր գերտերությունները, բայց միայն ԱՄՆ ու Ֆրանսիան են բացահայտ ասում ճշմարտությունը։ Իսկ մենք ճշմարտությունից բացի նաև կանենք մեր գործը՝ պաշ տպանել ՀՀ պետական սահմանը։ Դրանով իսկ կար գելենք Էրդողանի մեծ Թուրանի ստեղծման գաղափարը»։ Չինաստանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Չժաո Լիցզյան

Добавить комментарий