Փաշինյանի «պողպատյա հեղափոխությունը» մաքուր թուրքական ծագում ունեցող գաղափար է, և ներկայիս Հայաստանի տրա գեդիան կայանում է նրանում, որ … Սերգեյ Միխեև։ Republica.am- ը գրում է. «Հայաստանում երևի քչերը գիտեն, որ 1-ին անգամ «պողպատյա կառավարման», այսպես

կոչված, գաղափարը առաջացել է Թուրքիայում` հեղաշ րջումից հետո ։ Փաշինյանի «պողպատյա հեղափոխությունը» մաքուր թուրքական ծագում ունեցող գաղափար է,ու ներկայիս Հայաստանի տր ագեդիան կայանում է նրանում, որ այստեղից-այնտեղից վեր ցրած գաղափարները փորձում են օգտագործել Հայաստանում` որպես սեփական գա
ղափարներ` խա բելով ու մոլ որության մեջ գցելով

մարդկանց ։ Իսկ մարդիկ, ինչպես երևում է` դեմ չեն խա բված լինելուն» ։ «Կասպյան հետազոտությունների կենտրոնի» տնօրեն, քաղաքագետ Սերգեյ Միխեև ։ Փաշինյանի «պողպատյա հեղափոխությունը» մաքուր թուրքական ծագում ունեցող գաղափար է, և ներկայիս Հայաստանի տրա գեդիան կայանում է նրանում, որ … Սերգեյ Միխեև ։

Leave a Reply