Շող Մովսիսյանը գրում է. Ինչպես նախորդ գրառումներիցս մեկում նշել եմ` թալ անչիները չեն հան ձնվելու, հիմա էլ եմ համոզված, որ չեն հան ձնվելու կամավոր, մինչև պատին դեմ չտան: Հիմա դիմել են ՍԴ, ընտրությունները անվա վեր ճանաչելու պա հանջով: Իրավական ի՞նչ հետևանքներ կունենա

ՍԴ որոշումը, եթե այն կայացվի ի հօգուտ թալ անչիների: Մյուս կողմից էլ, ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ, օրը ցերեկով, թա լանչիները գո ղացան 200 հազար ձայն, ու համարելով, որ դա քիչ է, դիմել են ՍԴ: Ոչ ու փուչ աշխարը, էդ ո՞նց:
Լավ, ասենք ՍԴ 7 անդամի գնեց քոչը, ու ՍԴ-ն անվա վեր ճանաչեց այս ընտրությունների արդյունքները, ի՞նչ ենք անելու մենք: Նորից

քաղաքական ճգ նաժա՞մ: Բացատրեք` հասկանանք, որ իմանանք ինչ ենք անելու մենք: Հանկարծակիի չգանք: Ինձ թվում է, հանկարծակի գալու դեպքում հար վածը ծա նր ենք տանելու: Էսքան չա րչա րվեցինք, հաղթեցինք, որ ինչ որ ստ ահակների պատճառով կրկին ընկնենք քաղաքական հոր ձանուտի մե՞ջ:

Leave a Reply