Գրիգոր Ֆնդիկյանը գրում է. Կուզեք ՍԴ դիմեք կուզեք ՌԴ դիմեք մեկա կՌ վել եք արա քոքին չհասնելով կՌ վել եք մարդ էտքան ղզ իկ չի լինի տղամարդավարի ընդունեք ձեր պար տությունը ի՞նչ եք լ աց կոցներդ դրել չգիտեիք՞ որ քց վելու եք, չգիտեիք՞ որ մարդիկ փողերը վերցնելու են և ձեզ

չեն ընտրելու էտ մարդիկ ձեզանից իրանցից թալ անած փողերի տոկոսների մի մասն են ստացել
ձեզանից, չնայած ձեզ ձեր շտաբի պետերն են քց ել ավելի շատ և շատ լավ են արել էն ասացվածքը հիշեցի «գո ղը գո ղից գո ղացավ Աստված տեսավ զարմացավ » հիմա շարքային ժու լիկ գո ղերը

իրանց տերերին գց ել են, նորմալա ձեզ հասնումա ։
Բայց ստեղ մի բան էլ կա մժ ոներ բա, որ գնա ու գա ՍԴ ն ձեզ ասի դուք եք խախ տումներ արել և խիարը լրիվ թարս բուսնի ի՞նչ եք անելու ։
Բա քո քը այ տենց բանա հազար ասինք քո քի հետ գործ չունեք ց ավոտա շատ ց ավոտ։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *