Հիմա բոլորդ կռ վողի անուն հանած որտեղ նստում լեգենդներ եք հորինում թե կռ վել եք, վիր ավորվել եք… ու դուք այսքանից հետո վայ նասուն եք բարձրացնում, թե … Գրիգոր Ֆնդիկյան

Գրիգոր Ֆնդիկյանը գրում է. Արդեն մոտ 100 գե րի վերադարձել է ու այս տղաների մեջ գոնե 1 Արցախցի չկար գե րեվարված և հիմա Արցախցիները վա յնասուն են բարձրացնում թե կապ իտուլացիա է ստ որագրվել տո դուք էտ աստիճան թք ած ունեիք ձեր հողի վրա, որ վա խեցել էիք նույնիսկ առաջ գնալ, առաջին կապ իտուլյանտները

հենց դուք եք, որ տեղանքին ծանոթ լինելով չեք օգնել տղաներին մոլ որությունից, առաջին փա խնողները դուք եք եղել ձեր ֆեյք հրամ անատարների հետ միասին, դա վաճան գնդապետների ու գեներալների հետ միասին։
Հիմա բոլորդ կռ վողի անուն հանած որտեղ նստում լեգենդներ եք հորինում թե կռ վել եք, վի րավորվել եք այսքան գեր եվարվածների, վիր ավորվածների,

զո հվածների մեջ չկար ոչ մի նախկին պա շտոնիայի որդի, հարազատ և դուք այսքանից հետո վայ նասուն եք բարձրացնում, թե իշխանությությունը հողեր է հան ձնել մեջտեղներիցդ պա յթեք էլ դուք մեզ չեք կարող ապացուցել, որ ձեզանից որևէ մեկը պա յքարել է Արցախի համար դուք հան ձնեցիք

Արցախը ձեր դա վաճանություններով, ձեր տերերի ազգադա վ ծրագրին ծա ռայելով։ Կապ իտուլյանտը դուք եք, հող ատուն դուք եք, դա վաճանը դուք եք բոլորտ ել պատասխան եք տալու ։ Եկել է ժամը արդեն պատրաստվե’ք ազգադ ավնե’ր ո’չ ո’ք չի խոս ափելու իր դա տավճռից։