Սպարապետն ու Կարեն Դեմիրճյանն սպ անվեցին, ոչ միայն Քոչի կողմից Մեղրու հանձ նումը կան խելու համար, այլ ամենակարևորը, որ նրանք բացահայտել էին, որ … Սոնա Արշունեցի

Սոնա Արշունեցին գրում է. Մեր Ժողովուրդը շատ իմաստուն գտնվեց, դրա համար էլ քառասունչորսօրյա պատ երազմից հետո հինգ ամիս փողոց դուրս եկած, հեղաշրջում երազանքով տարված ցուց արարներին, ծախ վածներին չխա ռնվեց, քանի որ շատ լավ զգաց, թե ում ձեռագիրն էր, նույնն էլ ընտրություններին իր ձայնը տվեց Նիկոլին, մեր

ժելով նախկիններին, եթե Քոչն այդքան միլիոններ չթափեր, «Հայաստան » դաշինքը խորհրդարան մտնելու շանս չուներ ընդհանրապես… և քանի այդ հան ցագործներն իրենց պա տիժը չեն կր ել, ավելին, մտնելու են խորհրդարան ու կաթ վածահար են անելու խորհրդարանի բնականոն աշխատանքը, ու մենք հանդ ուրժելու՞ ենք, ուստի՝ մեր պայ քարը շարունակվելու է այնքան, մինչև ղարաբաղյան կլանին տեսնենք կուլ ակաթափ եղած, փակի տակ… միայն այդժամ մեր ժողովուրդը

կխաղաղվի, երբ այդ թալ անչիները, հան ցագործներն իրենց արժանի պատ իժը կստանան … ՀԻՇԵՑՆԵՄ. Սպարապետն ու Կարեն Դեմիրճյանն սպ անվեցին, ոչ միայն Քոչի կողմից Մեղրու հան ձնումը կա նխելու համար, այլ ամենակարևորը, որ նրանք բացահայտել էին, որ Քոչը թուրքի տղա է, Հոկտեմբերի քսանյոթից երեք օր առաջ Սպարապետը կանչել է Քոչին իր կաբինետ ու ասել «հրա ժարականիդ

դիմումը գրի ու սի…ր եղիր» դե պարզ է, որ եթե այդ գաղտնիքն հանրայնացվեր, զր կվելու էր նախագահի աթոռից,,,,ու նրան օգնեցին Դաշնակները , այսօր գրեթե բացահայտված է այդ ոճ րագործությունը, հատկապես, երբ տե ռորիստը՝ Նաիրի Հունանյանը խոստովանել է, տվել է պատվիրատուի՝ Քոչի անունը… ողջունում եմ Անահիտ Բախշյանի Հոկտեմբերի քսանյոթ գործը վերաբացելու որոշունը, այո, հան

ցագործությունները չունեն վաղեմության ժամկետ ու հան ցագործները պետք է կանգնեն օրենք առաջ և պա տժվեն օրենքի ամբողջ խս տությամբ… պատահական չէր, որ Քոչի համար իշխանություն զա վթելը դարձել է մա հու և կենաց պայ քար. պատ երազմ սարքելը, դա վադրություն կազմակերպելը, հեղաշրջման համար հինգ ամիս փողոցային տարբեր սցենարներ մշակելը, փողով ցուցարարներ առնելը պատահական չէր… նույնն

էլ այս ընտրություններին աննախադեպ փող բաժ անելն հենց այնպես չէր, որ ձգտում էին ամեն գնով իշխանության հասնեին, որ դառնային անձե ռնմխելի։ Քոչը և դաշնակը լավ էլ զգում են, որ եկել է պատասխան տալու ժամանակը, ցա վոք ժողովրդի ծախ վող մասսան չդիմացավ այդ հար ամ, ար յունոտ փողերի գայ թակղությանը և այդ հան ցագործները շուտով կհայտնվեն

խորհրդարանում։ ՈՐՆ Է ՄԻԱԿ ԵԼՔԸ.
Պետք է վերաբացել հոկտեմբերի 27-ի գործը, առանց այս բացահայտման մեր երկիրը չի կարող առաջ շարժվել, չի կարող ունենալ օրենքի երկիր և արդարադ ատություն… Ուստի՝ միակ ելքը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու, հան ցագործներին պատ ժելու, սահմանադրությունում փոփոխություն կատարելն է. այնտեղ ամրագրված անձ եռնմխելի կետը չե

ղարկել, որ հան ցագործներն անպա տիժ չմնան, փոխել նաև ընտրական օրենսգիրքը, որ խորհրդարան անցած պատգամավորները նույնպես չօգտվեն անձեռ մնխելիության իրավունքից ու իրենց պարտականություններում թե րացող, իրենց պա տշաճ չպահող, խորհրդարանում անառողջ մթնոլորտ ստեղծող պատգամավորների հանդեպ անպայման գործի պատգամավորին հետ կանչելու

մեխանիզմը… հատկապես այս 8-րդ գումարման ազգային ժողով մտած ռև անշիստներին, հան ցագործներին միայն այս ճանապարհով կարող ենք բերել օրենքի դաշտ… Պետք է արագացնել, հան ցագործները չպետք է մնան անպ ատիժ, ստանալով իրենց մանդա տները, ազատության մեջ նրանք շա՜տ վտ անգավոր են.. Հան ցագործությունները

չունեն վաղեմության ժամկետ, և անպա տժելիությունից և ամենաթողությունից է, որ ծնունդ են առնում նորանոր հան ցագործություններ… Փաշինյան ջան հանրային պա հանջ է, գործի դրեք այս ընտրություններին ժողովրդի կողմից ձեզ վստահված պողպատյա մանդ ատն, որ մաքրեք երեսուն տարի Ավգյան ախ ոռներում կուտակված ա ղբը,,, Ի ԳՈՐԾ ՓԱՇԻՆՅԱՆ ՋԱՆ…