Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՂԸ
Չեմ կարող հարգանքով խոսալ մի մարդու մասին, ով տեսակավորում է ՀՀ բնակչությանը որակովների և կու յր ու խու լ անո րակների։ Իբրև մտավորական, բանաստեղծ, եթե Դուք և Ձեր նմանները քամահր անքով և առհ ամարանքով եք վերաբերվում ժողովրդի մեծամասնությանը, ովքեր չեն ընտրել Հայաստան կամ Պատիվ ունեմ

դաշինքին, ովքեր ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին, ապա ներողամիտ եղեք, շատ մեծ մե ղք եք գործում նախ վի րավորելու, ապա ըմբ ռնումով չմոտենալու համար, քանի որ ամենքը ընտրում է իր սրտի թելադրանքով։ Մեր հայ հանճարեղ գրողները միշտ հայրենասիրություն են քարոզել, վեպերի գլխավոր հերոսներն են եղել հասարակ գյուղացին և բանվոր դասակարգը, համեմատական

կարգով նկարագրել են աղքատ և չք ավոր ժողովրդի ծա նր և դա ռը կյանքը, հարուստների ցո փ և շվ այտ կյանքի հետ, ու կանգնել են ժողովրդի կողքին։ Նրանք բացահայտ բո ղոքում էին անհավասարությունից և անա րդարությունից;
Դուք այսօր կանգնել եք մեծահարուստների կողքին, անտեսելով գյուղացուն և չա րքաշ կյանքով ապրող , բազմիցս տու ժված և հա լածված ժողովրդին;

300 հազար մարդ մեր ժել է իշխանությանը, ինչը Դուք ձեռքբերո՞ւմ եք համարում, իսկ մեր ձեռքբերումն էլ այն է, որ 700 հազար մարդ մեր ժում է Ձեր ձեռքբերումը, որոնց թվում նաև Դուք եք։ Ինձ համար Դուք մտավորական չեք, այլ թալ անչիների և կո ռուպցիայի պարագլուխների հովանավորող ինչ-որ մեկն եք; Ու՞ր են մեր անաչառ և անկողմնակալ հայ մտավորականները;

Ժողովուրդը գիտակից է, ամեն ինչ տեսնում ու լսում է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Դուք շարունակեք հետևել և հենվել «որակյալ հատված» ի վրա, որոնց շարքերը հետզհետե նո սրանալու են, քանի որ ժողովուրդը այլևս ու երբեք չի վստահում և ծանոթ է նրանց այսպես ասած « որակ »ի տեսակին; Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի ծո ցից դուրս եկած , ժողովրդի դա րդ ու ցա վով տառ

ապող այն միակ մարդն է, ում ժողովուրդի մեծամասնությունը սիրում, հարգում, վստահում է;
Որպես մտավորական Դուք պար տավոր եք հարգել երկրի ղեկավարին, ժողովրդի ընտրյալին, այլապես իրավունք չունեք հարգանք պա հանջելու ժողովրդի մեծամասնությունից; Անաչառ և ազնիվ եղեք, նրանք իշխանություն չեն լինելու, ժողովուրդը թույլ չի տալու։ ՍԱ Է ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒԸԸ

Добавить комментарий