Թուրքերն արցախցիների սպ անել են առանձնակի դա ժանությամբ։ Սա ասում եմ հատուկ էն անա սունների համար, ովքեր … Արամ Գեվորգյան

Թուրքերն արցախցիների սպ անել են առանձնակի դա ժանությամբ։ Սա ասում եմ հատուկ էն անա սունների համար, ովքեր … Արամ Գեվորգյան
Արամ Գեվորգյանը գրել է. Արցախի Մարդու իրավունքների պաշ տպանն էսօր թիվ ա հրապարակել. արցախյան այս վերջին պատ երազմի հետևանքով զո հվել է Արցախի Հանրապետության 750 քաղաքացի, վի րավորվել՝ 163-ը։ Անհ ետ կո րած է համարվում 83 անձ։ Այս ողջ ընթացքում գե

րությունից վերա դարձած 103 անձանցից 23-ը ԱՀ
քաղաքացիներ են… ՄԻՊ-ը ամեն օր չի ասի դրա մասին, սակայն ես կասեմ. թուրքերն արցախցիների սպ անել են առանձնակի դա ժանությամբ։ Երկու արցախցու են մոր թել Հադրութի եկեղեցում, խորանի վրա, Քարին տակ գյուղում մտավոր հետամ նացությամբ տա ռապող մի կնոջ են

քա ռատել, Հադրութի իր տան մեջ խոշ տանգելով սպ անել են աստվածաբան, նարեկագետ և պատմաբան Վահրամ Լալայանին, Տող գյուղում, իր տան այգում գլխա տել են երկու տարեց տղամարդկանց։ Ու այսպես 39 դեպք….
Սա ասում եմ հատուկ էն անաս ունների համար, ովքեր ողջ պատ երազմի ընթացքում ոչ մի րոպե չզգալով էդ արհ ավիրքի հետևանքները, էսօր

Երևանում հով լռված գրում են, թե բա՝ «արցախցի գե րի չկա», «խի՞ մի հատ զո հված արցախցու անուն չկա ցուցակներում», «սաղ թողել-փա խել են, մեր տղերքն են կռ վել մենակ» այլն։ Մի փոքր Արցախից մենակ 750 զո հ կա։ Նիկոլ, անհա յրենիք

թե րմացք, էս թվերը ասում են, որ կո խես անլվա ժե խիդ և ջեբիդ պոակների և փաստաբան-մաստաբանների աչքը, որ հաջորդ անգամ արցախցիների հասցեին էշ-էշ դուրս տալուց մի երեք անգամ մտածեն, հետո նոր լեզուները շաղ տան։