Հատուկ Բ ՈՒԹ շատակերների համար եմ գրում՝ արդեն շատ եք զզ վցրել ԳԵ ՐԻՆ ՀԵՐՈՍ ՉԻ ԼՈ ԶՈՒՆԳՈՎ… Սարգիս Չոբանյանի դի պուկ պատասխանը ռեժիսոր Քրիստ Մանարյանին

Սարգիս Չոբանյանը գրել է. Հատուկ Բ ՈՒԹ շատակերների համար եմ գրում՝ արդեն շատ եք զզ վցրել ԳԵ ՐԻՆ ՀԵՐՈՍ ՉԻ ԼՈ ԶՈՒՆԳՈՎ… Կռ վի ժամանակ մարդկանց դիվան քշելն է հերոսություն թե՞ կառավարության շենքի ապակիները կո տրելը. Էդ նույն գե րին, որ զո հված լիներ, չէիք

հերոսացնելու, կամ էլ շատ վ իրավորներ կռ վի թ եժ պահին չեն կարողացել նա հանջեն, նրանք ըն կել են շրջափ ակման մեջ և գե րեվարվել են, շատերն անգամ շրջափ ակման մեջ մինչև վերջին փամ փուշտն են կրա կել, որ գոնե 1-ին ավել խփ են ու արդյունքում վերջին փամ փուշտնել չի մնացել իրանց համար, հակա ռակորդն էլ մեր պես մարդ է, թե հիմա խղ ճացել է չի սպա նել, թե գե րիա

վերցրել, որ բաքվում իրան հերոսացնեն,,, էտ կարևոր չի,,, կարևորն էն է, որ չի սպա նել և այսօր էդ տղերքը հասել են իրենց տները,,, ձեզանից որ մեկն է էդ տղերքի չա րչա րանքը տեսել կռ վի առաջի օրվանից մինչ իրանց տուն հասնելը, ձեններդ տաք տեղից է գալի, ձեր կարճ ուղեղով էդ տղերքը որ զո հված լինեին կամ մինչև

գե րեվարումը իրանց խփ եին լավ էր լինելու՞՞՞… մի ընտանիք էլ պիտի սև շոր հագներ ու ս գար որդու մա հը՝ դրանից ձեր սիրտը հովանալու էր՞, թե պարտադիր պետք է մարդ մե ռնի, հետո նոր կե ղծավորների պես հերոսացնեք մարդկանց, շատերդ հավանաբար Եռաբլուրի տեղը չգիտեք, բայց ձեր

տները նստած հերոսությունից եք խոսում, հերոսների ու գե րևա րվածների տարբերակումներ եք անում։ Եւ ՎԵՐՋՈՒՄ ՄԻ ԲԱՆ ԷԼ ԱՎԵԼԱՑՆԵՄ, էս նյութը հրապարակողը պետք է հասկացողություն ունենա ու չհրապարակի։ Հրապարակելուց առաջ մի պահ մտածեք ու պատկերացրեք՝, գե րևարված

տղերքի ամեն մեկը կարար ձեր ախպերը կամ ծնողը լիներ, ՈՐ ԳԱՐ ՏՈՒՆ ՉԷԻՐ ՀԵՐՈՍԱՑՆԵԼՈՒ՞։ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ, ՍԱ ՇԱՏ ՆՈՒՐԲ ԹԵՄԱ Է ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ՈՒ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ՊԵՏՔ ՉԻ ԽԱՂԱԼ։ Բոլոր մեր մար տական ընկերներին բարի վերադարձ, զո հվածների հոգուն էլ հանգստություն։