Պատահական չէ, որ քոչն իրեն հենարան է ընտրել դաշնակներին , նա դա արել է , որպեսզի… Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Հայաստանի 3-րդ հանրապետության բոլոր իշխանությունները մինչև 2018 թ. եղել են կոռ ումպացված: Առաջին էտապում, մինչև 1996 թ, գործող իշխանությունը բռ նի միջոցներով թալ անեց երկիրը և հողին հավասարեցրեց 70 տարիների ընթացքում ժողովրդի կողմից ստեղծած հզոր և զարգացած տնտեսության բոլոր ճյուղերը։ 2֊րդ էտապում՝ 1996֊

2001թվականներին սեռժի կողմից 2 ուժային կառույցների միջոցով ստեղծվեց կազմակերպված նոր տիպի մա ֆիայի ընտանիք, որի առանցքում իր հարազատներն էին, ղարաբաղցիները տեղի խու ժանը ու հան ցագործ աշխարհը 3֊րդ էտապում՝ 2001֊ից սկսած, ստեղծվեց։ Ավելի մեծ մասշտաբների հասնող քոչի մա ֆիայի ընտանիքը, որի առանցքում իր հարազատներն էին, մի քանի

տեղացի խոշոր օլի գարխներ և դաշնակները։
2֊րդ ու 3֊ րդ էտապի մա ֆիայի կլանին շատ արագ հաջողվեց դուրս մղ ել մինչև 1996թ. անկազմակերպ և անուղեղ գործող թալ անչիներին, որից հետո Հայաստանը բռ նազա վթվեց ղարաբաղյան 2 կլանի պարագլ ուխներ սեռժի ու քոչի կողմից։ Հիշեցնեմ, նրանց դի րքերն ամրապն դվեց 1999թ.հոկտեմբեր 27֊ի ոճ րագործությամբ։ Բայց այն ինչ ունի սկիզբ, ունի նաև ավարտ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է մաֆ իային։

Սիրելի հայրենակիցներ, շատ շուտով դուք ականատեսը կլինեք, թե ինչպես են սեռժի ու քոչի կլ աններն իրար հո շոտում… կարելի է ասել արդեն այդ գործընթացն սկսված է։ Վանեցյանի և սեռժի դա վադրություններն ընդ դեմ թիվ֊1 ամբաս տանյալի, արդեն իր պտուղներն են տալիս։
Պատահական չէ, որ քոչն իրեն հենարան է ընտրել դաշնակներին, նա դա արել է, որ դաշնակների միջոցով կարողանա դիմակայել սեռժին և իր հհկ-ին։

Չնայած քոչը լավ էլ հասկացել է, որ շարքային ոստիկանից ճող ոպրող շարքային ժու լիկ, խռ իկները հանած իշխանիկն ու մյուս դաշնակներն ավելի ատ ելի են ու մեր ժված ժողովրդի կողմից, քան ինքը։ Ավելին ասեմ՝ սեռժը, միշիկը, վանեցյանը և վիտալիկը սկսել են դաշնակներին որսալ, իսկ շարքային դաշնակներն իրենց հերթին սկսել են

չվստահել գերագույն մարմնի անդամնեին, որոնց միայն անձնական շահերն են հետաքրքրում։ Այնպես որ ամբաս տանյալ քոչը մտածելու ավելի շատ բան ունի, քան սերժը, քանի որ նա բոլոր ժամանակների թիվ մեկ դա վադիրն է։ Ժողովոյրդ ջան, նրանք թող արխայն իրար հոշ ոտեն, կարևորը մենք լինենք զգոն և միասնական։ Մենք՝ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։