Շուշան Ղազարյանը գրում է. Պետրոս Ղազարյան, դու նստել ես ժողովրդի փողերով սնվող հանրային հեռուստաալիքում, և ընտրություններում մի մեր ժված, թա լանչի, անպ ատիվ դաշինքից մի ստ ահակ Հայաստանի վարչապետին անվանում է կապ իտույանտ, հազար ու մի վիր ավորանք է հասցնում

պետության հասցեին, և դու աչքերդ բու ղի պես չռած նայում ես պատիվ չունեցող տա կանքին և չե՞ս ընդհատում և դուրս շպ րտում ստուդիայից…
Ինչից ես վա խենում, որ ձկան պես լռում ես։ Հանրային հեռուստաալիքը պետությանը հայհ ոյելու համա՞ր է։ Փչ ացածը վարչապետին ասում է կապ իտուլյանտ, Պետրոս, դու նրան, մկան պես վա խից դ ողալով դիմում ես՝ պարոն Մամիջանյա՞ն…

Կանչել ես, որ կե ղտոտ բերանները բացեն և աղ բ թափե՞ն պետության բարձրագույն աթոռի հասցեին՝ անկախ այն բանից, թե ով է այդ աթոռին։ Ինչի՞ց ես վա խեցած, Պետրոս։ Մենք պետությու՞ն ենք, թե՞ մաշված մի ձո րձ, որ ով ուզի մի ծակից դդում գլուխը հանի և թ քի երկրի ղեկավարի երեսի՞ն։ Քո ղեկավարը ո՞վ է, Պետրոս, մե ռե՞լ է, թե՞ սաղ է և

լսու՞մ է էս խայ տառակությունը։ Հանրային հեռուստաալիքի ղեկավարը լսում է այս հաղորդումը և դեռ քո հեռացման հր ամանը չի՞ գրել…
Նիկոլ, էսպես ինչքան պիտի քեզ ջնջոց դարձնեն և ստ որացնեն, ան արգեն մեր տված ք վեն։
Էս ում ես վստահել հանրային ալիքի գլխավոր լուրերի պատասխանատուի և իրականացնողի

կարեւոր պա շտոնը։ Քեզ խայ տառակելու, մեր ք վեն տր որելու համա՞ր է գումար ստանում այս ալիքի տնօրինությունը։ Այսքան էլ անկիրթ, անմա կարդակ, հայաթի բեսեդկայից էլ ց ածր հաղորդում կլինի… Ոչ տեր կա, ոչ տի րական։ Ան տեր, ոնց կայինք, էնպես էլ մնացինք… Ինչքան քո սոտ շուն կա, հաչ ալ է սովորել…

Добавить комментарий