ՄԵՐ ԺՎԱԾԸ. Հիմա էլ ապստ ամբությունի՞ց եք խոսում…. Դուք ար յան ծարավ եք…. ՉՓՈՐՁԵՔ ՄԼԱՎԵԼ……ՄՌ ՆՉՈՑ ԵՔ ԼՍԵԼՈՒ… Վիգեն Ծատրյան

Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ՄԵՐ ԺՎԱԾԸ
Բացարձակ չեն ընդունում ժողովրդավարությունը, կոկ որդներին է մնացել ժողովրդի հաղթանակը; Սրանց լռությունը բոլորիս պարզ էր, որ դա վեր են հյուսում, թե ինչ ծրագրով, ինչ մեթոդներով և խառ նակչությամբ Երկիրը պահեն լար ված վիճակում։
Իրենց առջև դրված խնդիրները գերազանց

կատարող Ոստիկանությանը անվանում է
Ադրբեջանի ներքին զո րքերի խամ աճիկներ, այն Ոստիկանությանը, ովքեր պատ երազմից հետո լար ված աշխատում են, անում ամեն ինչ, որ հանկարծ բախ ումներ չլինեն, որքան էլ որ վար յագություններ էիք անում Դուք։ Ժողովուրդն էլ գիտակցորեն զե րծ պահեց Ձեր սա դրանքներից, արդյունքում չեղան
բա խումներ, և ոչ մի կաթիլ ար յուն չթափվեց;

Կարծում էինք ընտրություններից հետո կս սկվեք և կհանդարտվեք, սակայն Դուք հանդարտվողը չեք, Դուք տեն չում եք իշխանության, որ փրկեք և վայելեք Ձեր թալ անը, վր եժ լուծեք ժողովրդից։
Եթե կամավոր չեք հանդարտվում, ուրեմն Ձեզ հանդարտեցնել է պետք։ Հիմա էլ ապս

տամբությունի՞ց եք խոսում…. Դուք ար յան ծարավ եք…. ՉՓՈՐՁԵՔ ՄԼԱՎԵԼ……ՄՌՆ ՉՈՑ ԵՔ ԼՍԵԼՈՒ… Այս անգամ ոչ մեկ չի կարողանալու ժողովրդի դեմն առնի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանին, ի տարբերություն ձեզ, աթոռից չի կա ռչել։ Փաշինյանը ընտրվել է ժողովրդի մեծամասնության կողմից։ Ընդունեք Ձեր խայ տառակ պար տությունը։