Սևան Ղազարյանը գրում է. Քն նադա տության ամեն տեսակ ընդունելի է, սակայն երբ հայը մեղ ադրում է Հայաստանին պատ երազմ սկսելու կամ բանակցությունները տապ ալելու մեջ, ար յունը խփ ում է գլուխս։ Արդեն մտածում ես՝ սրանց հետ ընդհանուր հայրենիք ունես թե ոչ։ Ու նույն մարդիկ Հայաստանին մեղ ադրում են ՌԴ-ի հանդեպ իրեն

«խելոք չպահելու» մեջ, իբր Հայաստանը ինչ-ինչ մեղ քեր է գործել Ռուսաստանի դեմ և դրա համար էլ պատ ժվել է։ «Ամեն ինչում մենք ինքներս ենք մեղ ավոր» արտահայտությունը դարձել է բերանի անհամ ծամոն, որ ռուսահայ քաղաքական դասը ծամծմում և թքում է՝ կրեմլի ար յունոտ ձեռքերը լվանալու համար։ Գեոպոլիտիկ տեսանկյունից սեփական

պետությանը մե ղադրելը կատարյալ տգիտություն է։ Աշխարհի ոչ մի ազգ սեփական պետության վրա այդքան հեշտությամբ մե ղք չի բար դում, որքան հայկական քաղաքական դասը։ Սրանք չեն էլ գիատկցում որ, միջազգային քաղաքականությունը փնտրում է մեղ ավոր պետություններ որ պա տժի։ Մեղ ավոր պետություններ որոնց նկատմամբ ուժի կիրառումը արդարացվում է։ Ու այս իսկ պատճառով մեծ տերություններին պետք են պետություններ,

որոնք մեղ ավոր են սեփական անհաջողությունների մեջ։ Միջազգային քաղաքականությունը ուժային պայ քար է, իսկ ուժի գործադրումը արդարացվում է միայն մե ղքի առկայությամբ։ Ռուսաստանին պետք է Հայաստան, որ մե ղավոր է։ Թուրքերին պետք է Հայաստան, որ մե ղավոր է։ Ազերիներին պետք է Հայաստան, որ մե ղավոր է։ Մեղ ավոր է սեփական պար տության մեջ, չնայած հենց ռուսներն էին որ

լավրովի պլանով ծրագրել էին այդ պար տությունը և ամեն ինչ արեցին որ «համատեղ օպե րացիան» հաջողվի։ Քաղաքականությունը պտտվում է մե ղքի շուրջ։ Մեղ քը քաղաքականության զուգընկերն է։ Քաղաքական տեքստը մեղ սագործի փնտրտուք է։ Քաղաքականությունը խոսակցություն է մե ղքի մասին։ Պետությունները անընդհատ մե ղքի սլաքներն ուղղում են միմյանց դեմ, որ ուժի հավանական կիրառումը

արդարացնեն։ Սակայն ականջներիդ օղ արեք. Հայաստանը երբեք մեղ ավոր չէ ուրիշ պետությունների առաջ։ Հայստանը միգուցե մե ղավոր է ինքն իր առաջ որ թույլ է՝ ուժեղ չէ։ Բայց հայի համար Հայաստանը միշտ անմե ղ պետություն է։ Սա բարո յական խրատ չէ, այլ սթափ քաղաքկան դի

րքորոշում։ Սա է խաղի կանոնն ու աշխարհի կարգը։
Երբեք ու երբեք մի մեղ ադրեք սեփական պետությանը։ Դրանով դուք հրավիրում էք այլոց ուժ կիրառել։ Դրանով դու արդարացնում էք ձեր իսկ դեմ կիրառված ուժը…

Добавить комментарий