Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ԽԱՌ ՆԱԿԻՉԸ
Հեղափոխությունից հետո ատ ելություն սերմանողներից մեկն եք եղել, օր ու գիշեր
ջա նք չեք խնայել թալ անչիներին սրբացնելու, անարատ և ազնիվ մարդկանց սև ացնելու համար։
Ձեր հյուրերն էլ պատահական մարդիկ չեն եղել, էլ

գո ղական բառամթերքով, էլ հայհ ոյանքներով, հաթ աթա տալով, ժողովրդին վի րավորելով, մեր անվտա նգությունը Ադրբեջանին հաղորդելով, գովերգելով , մեր Պետությանը թերագնահատելով, դեռ շարունակում եք զա ռանցել…. Դուք և Ձեր ըստ ծրագրի պայմանավորված հակ ահեղափոխական հյուրերը զո՞ւ րկ եք

ինքնասիրությունից և արժանապ ատվությունից;
Հասկանալի է Ձեր վայ րահ աչոցների պատճառը, այն թալ անչիներին արդարացնելն է, իշխանությանը վարկաբ եկելը։ Ձեր ստ որ տեսակը վաղուց է բացահայտվել, օր և գիշեր աղոթեք, որ չարժանանաք ժողովրդի դա տաստանին։

Ինքներդ կանգնեք հայելու առաջ և բացահայտեք Ձեզ, և Ձեր էությունը։ Դուք եք Ձեր վերաբերմունքով ստ իպում մարդկանց վի րավորել , ասեմ որ տեղին են վի րավորում, արժանի եք այդպիսի դի պուկ պատասխանների։ Ձեր ակումբի անունն էլ փոխեք, դրեք վերվարած թալ անչիների ակումբ, որովհետև ըստ Ձեզ ԵՒ Ձեր հրավիրված հյուրերի սազական է, համապատասխան և իրական։
Ներում չկա, և չի լինելու։

Добавить комментарий