Ռոբերտ Քոչարյան և Սերժ Սարգսյան , ռոբո և սերժո , մեր ժվածներ ՝ դիմելով ՍԴ , ինչ եք ուզում ապացուցել ։ Ապացուցել , որ … Տիգրան Սիմոնյան

Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյան , ռոբո ու սերժո , մեր ժվածներ ՝ դիմելով ՍԴ , ինչ եք ուզում ապացուցել ։ Ապացուցել , որ պետք է անձրևը երկրից թա փվի երկնքի վրա ՞, որ ոչ թե խնձորը ըն կնի մարդու գլխին , այլ մարդը

խնձորի վրա ՞, որ երկիրը պետք է հակառակ ուղղությամբ պտտվի ՞ ։ Ուզում եք ապացուցել , որ դուք ՝ հան ցագործներդ , խա բեբաներդ , շան տաժիստներդ , լա փող , գռ փող , թալ անողներդ , միլիարդների տի րակալներդ , պատ երազմում պար տության մե ղավորներդ , օտարի ոտքեր լվացող , ջուրը խմողներդ ,

ճիշտ եք , իսկ հասարակ մա հկանացու ժողովուրդը սխալ , հա ՞ ։ Հո դուք անա սուն չեք ։ Չէ , որ ժողովուրդը այս ամենը գիտի , տեղյակ է , ում ՞ եք ուզում խաբել ։ Դուք սեփական ոչինչ չունեք , ինչ ֊ որ ունեք թալ անի և ոճ իրների արդյունք է , բա գոնե սեփական արժանապ ատվություն ունեցեք , մի

քիչ նամուս ֊ թասիբ ունեցեք , էս հողում թա ղվելու իրավունք ունեցեք ։ Փողոցի անտ եր , անտ իրական , սո ված շները ձեզ չեն նախ անձի , որովհետև այս ամենը նրանք ունեն , իսկ դուք չունեք ։ Ձեր ուսերի վրա վրա դրված ոսկրատուփի մեջ ուղեղ չկա և ոչինչ չկա , կա միայն ՈՃ ԻՐ , ՈՃ ԻՐ և էլի ՈՃ ԻՐ ։