Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Իրենց ընդ դիմություն հռչակած 2 ամբաս տանյալներն այսօր այնքան ցի նիկ և լկ տի են դարձել, որ իրենց այժմյան պահվածքով, գերազանցում են նույնիսիկ իրենց իսկ կողմից իշխանության բռ նազա վթման քսան տարիների գործած բռ նություններին։ 2018 թ-ից

հետո երկիրը գտնվելով ֆո րս մա ժորային վիճակում, նրանք ամեն տեսակի անբար ոյական միջոցների դիմեցին, որ երկրում տի րեր անար խիա, բայց փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին՝ իր իմաստնությամբ և համախմբվածությամբ կարողացավ դիմակայել ղարաբաղյան կլանի երկու թևերին ու տեղացի մի շարք ցեղախմբերին։ 2 ամբաս տանյալներն օգտվելով իրենց նկատմամբ ժողովրդի ցուցաբերած չափից ավելի հանդ

ուրժողականությունից, կարողացան հասնել նրան, որ այսօր ՍԴ֊ում քն նարկում են հունիսի քսանին ԱԺ֊ի ընտրություններում տեղի ունեցած ընտրախ ախտումներին վերաբվող հարցեր, ընտրախա խտումներ՝ որի հասցեատերերը հենց իրենք են։ Իսկ ՍԴ֊ի անդամները, ինչպես ցանկացած հայ

քաղաքացի, գերազանց իմանալով, թե ովքեր են ընտրախա խտողների տերերը, լուրջ հայացքով լսում են ոմն սբ խեչի ուլի զառ անցանքները, ով ոչ թե առաջնորդվում է փաստերով, այլ կասկածներով, անհիմն ենթադրություններով և <կարողա>ներով։ ՍԴ֊ում «ամենայն հայոց իրավագետը» հերթական

անգամ վիր ավորում է ժողովրդին, թե ժողովուրդը ցածր մակարդակի իրավական գիտելիք ունի։ Ա՛յ ծակ իրավաբան, եթե դու այդքան «բարձր» իրավաբանական գիտելիքներ ունես, ինչու չգիտես, որ ընտրություններն անվ ավեր ճանաչելու համար, ՍԴ֊ն առաջնորդվում է միայն տեղամասերում թույլ տրված խա խտումների հիման վրա կազմված

փաստացի արձանագրություններով,որոնք պետք է տվյալ տեղամասի հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից ստորագրված ու կնքված լինեն, որն էլ տրամադրվում է դիմումատիրոջը։ Վերջապես հասկացեք, ժողովուրդն այսօր ցուգ ցվանգի մեջ է,

որ հազար ու մի կե ղծիքների և ընտրակա շառքների միջոցով հայտնվել եք խորհրդարանում։
Դուք լավ գիտեք ձեր գլխի գալիքը, դրա համար էլ նախահա րձակ եք եղել։ Ժողովուրդը դա լավ է հասկանում, այնպես որ ձեզ ապ ուշի տեղ մի դրեք։
Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий