Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Ֆլ եշմոբ։ Հունիսի քսանի ընտրությունների խա խտումների վերաբերյալ 2 ամբաս տանյալներն իրենց դիմում֊բո ղոքում ոչ թե փաստեր են ներկայացրել ընտրական տեղամասերում տեղի ունեցած խա խտումների վերաբերյալ կազմված արձանագրությունների հիման վրա, այլ անհիմն հայտարարում են, թե

իշխանությունների կողմից ճն շումներ են գործադրվել քաղաքացիների վրա ու հավելում, որ այս առումով բնակչության ճն շող մեծամասնությունը հո գեբույժի կարիք ունի։ Բոլոր ժամանակների քաղաքական մարմնավ աճառ դավիթ հարությունյանը մոռացել է, որ հո գեբույժի կարիք ունեն իրենց շնագ այլերի ոհ մակն՝ իրենց ուժերով հանդերձ։ Նույնիսկ ձեր

դեպքում՝ հո գեբույժի մասնակցությամբ, պետք է արձանագրություններ ներկայացնեիք ՍԴ, մյուս բող ոքարկողները՝ նույնպես։ Իսկ ՍԴ֊ի բոլոր անդամները բերանները ջուր առած լռում են, նույնիսկ հարցը քաղաքականացնում: Քսանչորս տարի շարունակ այս կառույցն իրեն վեր դասելով երկրի

բարձրագույն՝ ժողովրդի իշխանությունից, միշտ գործել է ընդ դեմ ժողովրդի։ Պա հանջում ենք լու ծարել այս կողմնակալ կառույցն ու այն փոխարինել Գերագույն դա տարանով։ Մենք՝ ժողովուրդն է իր երկրի բարձրագույն իշխանությունը։ Խնդրում եմ տարածել։

Добавить комментарий