Երբ քոչօղլու ժամանակ արդարադա տության նախարար էիր, մոռացե՞լ ես, որ… Ստեփան Գրիգորյան ։ Ստեփան Գրիգորյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Ա՛յ պո ռնիկ, մոռացե՞լ ես քոչօղլու ժամանակ արդարադ ատության նախարար էիր , բան տարկյալներին կե ղտոտ կաղամբով էիր

կերակրում, որ դոտ ցորեն , այդ նույնն էլ զի նվորին էիք «կերակրում» ։ Բա նտերը, ոստիկանական բա ժանմունքները, սպա նդանոցներ էին , լրագրողներին շքամուտքերում էիք ծե ծել տալիս ։ Թե որքան կալ անավորներ են մ ահացել

բան տերում ՝հատկապես «Դա տապար տյալների հիվ անդանոցում»( Ցեբեում) այս մասին բոլորը գիտեն ։ Եւ այսօր այս քոչоղլին, հե տույքի անձեռնոցիկը գնացել ՍԴ՝ խոսում է օրենքի տարրից ։ Դու պարզապես մարդկային տա կանք ես, սրի կաաաաա ։ Երբ քոչօղլու ժամանակ արդարադա տության նախարար էիր, մոռացե՞լ ես, որ… Ստեփան Գրիգորյան։

Добавить комментарий