ԿԱՄ ԱԿԱՏԱՐԸ. Այս անբովանդակ, բովանդակության կե ղծությունը քո ղարկող ոճով խոսող պո ռոտախոսը ՍԴ-ոմ պն դում է, որ… Վիգեն Ծատրյան

Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ԿԱՄ ԱԿԱՏԱՐԸ
Այս անբովանդակ, բովանդակության կե ղծությունը քո ղարկող ոճով խոսող պո ռոտախոսը ՍԴ-ոմ պն դում է նշանակել ընտրության 2-րդ փուլ, կամ էլ
ապահովել մանդ ատների բաշխման նոր կարգ։
Ընտրությունները անվա վեր ճանաչել, նշանակում է առհ ամարել ժողովրդի քվ են։ ՍԴ-ն որպես

Բարձրագույն դա տարան վերածել է մի ք ուչի տաղավարի, օգտագործելով փո ղոցային բառամթերքներ, ինչը ցույց է տալիս իր իրական դեմքը։ Երկիրը մանկապարտեզ չէ, դուք էլ դա ստիարակը չեք, որ եղած խաղալիքներով խաղացնեք ժողովրդին։ Մոռացեք անցյալի հնաոճ և կե ղտոտ խաղերը, քանզի ժողովուրդը արդեն իսկ ունի իր դի րքը և նշանակությունը։ Այդ

մանդա տներն էլ որ ստացել են քր եաօլ իգարխները, հատ- հատ ժողովրդի պա հանջով վայր են դնելու մանդ ատները, եթե փորձեն դեմ գնան ժողովրդավարությանը և հաշվի չնստեն ժողովրդի հետ։ Միջազգային դիտորդները

ընտրություները գնահատել և որակել են որպես արդար ։ Հո գեվարքից դուրս եկեք, մի ճո ռոմաբանեք, մի քայ քայեք առանց այն էլ քայ քայված մեր Պետությունը։ Ավելի և ավելի լուրջ աշխատանքներ ունենք կատարելու հանուն մեր երկրի հզորացմանը և կայունացմանը։