Վիգեն Ծատրյանը գրում է. «ԱԶՆԻՎ ԽԱՂԱՑՈՂԸ»
1998 թվականին Դուք եղել եք հատուկ Ձեր համար ստեղծված կո րպուսի հրա մանատար։ Ուղիղ կերպով բարձրաստիճան սպ աների միջոցով հրա մանը փոխանցելով մինչև շարքային զի նվոր, պար տադրում էին թե ում պիտի ընտրեն։ Մեղ ադրել ներկայիս իշխանությանը , որ գեներալները և

բարձրաստիճան հրամ անատարական կազմը համապատասխանում է այսօրվա կառավարության գրպանին, դա ազնիվ չէ։ Ազնիվ եղեք և անկ եղծ Պարոն Օհանյան։ Բարձրագույն հրամա նատարական կազմը ստացվում է Ձեր օրոք են եղել կառավարության գրպանի հրամ անատարներ, ու կատարել են քաղաքական հրա հանգներ,

սատարելով կառավարությանը։ Գուցե Դուք չե՞ք հիշում, սակայն բոլոր զի նվորներն են հիշում, որ պար տադրված են ընտրություն կատարել, այլ ոչ թե իրենց ցանկությամբ։ Ինչ վերաբերվում է կադրային փոփոխություններին, ասեմ որ բարձր պաշ տոններ պետք է զբաղեցնեն նրանք, ովքեր կողմ են ժողովրդավարությանը, ովքեր ընդունում ու

հարգանքով են վերաբերվում ժողովրդին, ովքեր կողմ են հեղափոխության գաղափարներին, և ովքեր դեմ են կոռ ուպցիային։ Ձեր իշխանության տարիներին եղել են այնպիսի պաշ տոնյաներ, որ կարելի է հանգիստ խղ ճով մոռանալ նրանց անցած ճանապարհը, որովհետև ազնիվ չեն եղել թե ժողովրդի ու թե մեր Պետության հանդեպ։

Ի՞նչ եք կարծում խրա խուսե՞նք նրանց, ովքեր բանակն են թալ անել, զի նվորի հացն են կերել,
նույնիսկ եթե հարուստ գիտելիքներ ունեն։ Նրանք իրենց հարուստ գիտելիքները օգտագործել են իրենց ընդարձակ գրպանների համար։ Եթե անձը մտահ ոգված է իր երկրի ճակատագրով, եթե ցանկանում է օգտակար լինել բանակաշինությանը, աջակցություն կցուցաբերի, այլ ոչ թե ամեն ինչ կանի, որ թուլ ացնի մեր Պետությունը։

Leave a Reply