Սևան Ղազարյանը գրում է. Մինչ մեր ռսացած քաղաքական դասը պատրաստվում է սովետական վարչական սահմանների և բոլշևիկյան քարտեզների հիման վրա սահմանազա տում իրականացնել ադրբեջանի հետ, պուծինն օրերս կաս կածի տակ է դրել նույն այդ քարտեզների արդարացիությունը։

Եւ ամենավի րավորականն այն է, որ բոլշևիկների գծած քարտեզները ռուս ժողովրդի համար անընդունելի համարելով հանդերձ՝ պուծինը նույն այդ քարտեզները ուզում է փա թաթել հայ ժողովրդի վզին ու սովետական վարչական բա ժամամբ սահամանազա տում պար տադրել Հայաստանին ։
Ընդ որում, աշխարհի ոչ մի այլ կետում չեք տեսնի, որ սահմանազա տումն իրականացվի եռակողմ

ձևաչափով. որպես կանոն՝ պետությունները կազմում են երկկողմ հանձնաժողով ու առանց միջնորդի՝ աստիճանաբար սահամազա տվում են ։ Բայց քանզի պուծինի համար հայկական հողերը դարձել են վճարամիջոց ադրբեջանի հետ իր առևտրում, հայերի դեմ բոլշևիկյան քարտեզների գործածությունից նա չի խո րշում ։ Օրերս ռուս-ուկրաինական հարաբերություններին նվիրված իր ծավալուն

հոդվածում Արցախն Ադրբեջանի մասն համարող պուծինը գրում է. «ԽՍՀՄ-ում հանրապետությունների սահմաններն, իհարկե, չէին ընկալվում որպես պետական ​​սահմաններ, կր ում էին պայմանական բնույթ 1 երկրի շրջանակներում, որը ֆեդերացիայի բոլոր հատկանիշներով հանդերձ՝ ըստ էության խի ստ կենտրոնացված էր…» ։ «Ես միայն կավելացնեմ,

որ բոլշևիկները, ինչպես արդեն նշեցի, սկսեցին կամայականորեն վերագծել սահ մանները դեռ մինչև Միության ստեղծումը, ու տարածքների հետ բոլոր մանի պուլյացիաները կատարվում էին կամայականորեն ՝ անտեսելով ժողովրդի կարծիքը…» ։ «Նրանք երազում էին

համաշխարհային հեղափոխության մասին, որը, նրանց կարծիքով, ընդհանրապես կվե րացներ ազգային պետությունները ։ Ուստի սահմանները կամայականորեն կտ րեցին, տարածքային առատաձեռն «նվերներ» բա ժանեցին…» ։

Добавить комментарий