Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Միայն հո գեկան խնդիրներ ունեցողները կարող են ասել, որ 2 ամբաս տանյալներ սեռժն ու քոչը քաղաքական գործիչներ են կամ սեռժը քաղաքական ուժի առաջնորդ է ։ Նրանք սովորական երեսապա շտներ են, ովքեր իրենց գործած դա վադրությունների

շնորհիվ կարողացան հասնել ժողովրդի իշխանության բռ նազա վթմանը, հետևաբար և պետական համակարգի կոռ ումպացմանը։ Այսօր նրանք տնօրինում են երկրի ողջ տնտեսության 70 տոկոսին՝ ահ ռելի ֆինանսների, ապօ րինի գործող խոշոր բիզնեսների, որոնք սկսել են տարբեր քո ղարկված միջոցներով թաքցնել կամ վերավաճառել ։

Երկիրը ցն ցումներից ու լար վածությունից զերծ պահելու համար պետք է կաս եցնել նրանց բիզնեսները և առգր ավել և պետականացնել շինությունները, նրանց զր կել ՀՀ քաղաքացիությունից ու ար գելել նրանց հետագա գործունեությունը Հայաստանի տարածքում ։ Այլապես նրանք գերադասում են կալ անավորվել, քան կո րցնել ահ

ռելի չափերի հասնող իրենց բիզնեսներն ու գո ղունը ։ Դա է մա ֆիայի կլանի օրենքը… Ստալինին որպես բռ նապետի որքան էլ ատ ենք, նա բոլոր ռուսական <կայսրերից> միակն էր,որ աքս որի միջոցով կարողացավ բնակեցնել Սիբիրի ամայի տարածքները, եթե այնտեղ անմե ղ մարդիկ էին իրենց ընտանիքներով, մեզ մոտ գործող ու

պոտենցիալ հան ցագործներ են, որոնց Ստալինի օրինակով պետք է <աք սորել> Ղարաբաղ ։ Ես գտնում եմ, որ հարցի միակ ճիշտ լուծումը սա է
։ Այլապես նրանք միշտ գլխաց ավանք են լինելու… Ավելին ասեմ, կալ անավայրերում գտնվելով, նրանք սնվելու են մեր ժողովրդի բյուջեի հաշվին ։ Մենք՝ժողովուրդն է տերը մեր երկրի ։ Ժողովուրդ ջան, իսկ Ձեր կարծիք?

Добавить комментарий