Կարեն Հովհաննիսյանը գրում է. Երասխում զո հված պայմանագրային Սամվել Ալավերդյանի մասին նյութ եմ կարդում, որտեղ ներկայացվում է, որ դեռահաս որդին հրա ժարվում է ընդունել հոր մա հը։ Այնուհետև կարդում եմ, որ որդին առաջինն է
համացանցում կարդացել ՊՆ պաշ տոնական

հաղորդագրությունը հոր մա հվան ու ց ավակցության մասին։ Անկ եղծ ասած, ես մինչև հիմա գիտեի, թե նման դեպքերում , մինչև պաշ տոնական հաղորդագրություն հրապարակելը, համապատասխան մարմիններից գնում են տուն ու բանավոր, դեմ առ դեմ հայտնում լուրի մասին։ Փաստորեն վերացրել են այս մեթոդը , փաստորեն թք ած ունեն մարդկային վերաբերմունքի և բ ոթը

պա տշաճ ձևով հարազատներին հայտնելու ձևաչափի վրա։ Հարգելի պատկան մարմիններ, վերանայեք ձեր այս վարվելակերպը, եթե ակտիվ ռա զմական գործողություններ լինեին, կամ , ինչպես ընդունված է ասել՝ պատ երազմ, ապա հասկանալի և ընկալելի կլիներ պաշ տոանական հաղորդագրություններով տեղեկացնելը՝ հաշվի առնելով մասշտաբները։

Добавить комментарий