Խաչիկ Ասրյանը գրում է. «Միասնական Հայաստան» կուսակցության նախագահ, «Հայոց Արծիվներ» կամավորական ջոկ ատի հրամ անատար Խաչիկ Ասրյանը պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին։ Դրանում ասվում է. Խառ նածին Ադրբեջանի սուլ թան, ինքնասիրահարված Իլհամը անցած շաբաթվա

ընթացքում հերթական զառ անցանքով է հանդես եկել՝ Զանգեզուրը, Սևանը, Երևանը ներկայացնելով իրենց պատմական և պապական տարածքներ, որտեղ, ըստ նրան պա տած ցն որքների, շուտով վերադառնալու են ադրբեջանցիները: Ա՛յ հո տած, հայերից միշտ սար սափnղ և հայերի առաջ միշտ կզ ացող, խառ նածին ադրբեջանցի, Էրդողանի ստ րn՛ւկ Իլհամ, դու կարծում ես, որ, եթե 2020 թ-ի

սեպտեմբեր-հոկտեմբեր-նոյեմբերյան հայ-ադրբեջանական հերթական պատ երազմի առաջին ճակատամա րտը, որը կազմակերպել էին Թուրքիան, Անգլիան և ԱՄՆ-ն, այսինքն՝ ՆԱՏՕ-ն, ձեր օգտին եղավ և գրա վեցիք Արցախի հայկական պատմական տարածքները, ներխ nւժեցիք Հայաստանի տարածք և ՀՀ Զի նված Ուժերի կողմից չարժանացաք դիմ ադրության և

դուրս չշպ րտվեցիք Հայաստանից կամ տեղում չսատ կացրին ձեր հրո սակներին, ապա դու արդեն Զանգեզուրում, Սևանում, Երևանում ես, և կնոջդ հետ զի նվnրական համազգեստով մու ղամ եք լսում, իսկ ձեր գլխավերևում թուրքական սա տկած բայր աքթարները ձեր հանգիստն են ապահովո՞ւմ: Իլհա՛մ, հայրդ քեզ չի պատմե՞լ հինավուրց և Քրիստոնյա Հայ ազգի անկո տրում Ոգու մասին, քեզ չի ասե՞լ, թե 20-րդ դարավերջի 90-ականների սկզբից ձեր ողո

րմելի բանակի զի նվnրները, սպ աները, կամավորականները, ձեր բա րոյալ քված և վա խկnտ իշխանությունը, հորդ գլխավորությամբ, ինչպիսի խայ տառակությամբ էին փա խչում անպա րտելի Հայ ֆիդայիների և երկրապահների, նորաստեղծ կազմավորված Հայոց Ազգային Բանակի առջևից: Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի անձնական կար իքները բա վարարող ծաղրածո՛ւ, 2020 թ-ի

սեպտեմբեր – հոկտեմբեր – նոյեմբերյան պատ երազմի 1-ին ճակատամա րտը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ, 600.000-անոց բանակ ունեցող Թուրքիան անձամբ ղեկավարեց ու հաղթեց այդ ժամանակահատվածում հո գեբանորեն ճն շված և հո գեպես թուլ ացած հայկական բանակին, մտածում ես, որ դու ես հաղթե՞լ, որ մի հատ էլ փորձում ես Հայ ազգի անպար տելի Ոգին թուլ ացնել։ Արա՛,

Իլհա՛մ, դու այդքան ապ ո՞ւշ ես, չես տեսնո՞ւմ, որ շուտով հայերի ոխ երիմ թշ նամի Թուրքիա կոչվող պետությունը պառ ակտվելու է՝ պահպանելով միայն իր մայրաքաղաքը, որ հորինված Ադրբեջան կոչվող պետությունն ուղղակի nչն չանալnւ է՝ պահպանելով միայն Բաքուն, իսկ Քրիստոնյա Հայաստանն, իր անձնազո հ հայորդիներով, ազատագ րելու և վերականգնելու է իր պատմական և պապական

երկու տարածքները, ասել է թե՝ Հայկական ամբողջ բարձրավանդակը՝ քեզ հատկացնելով ընդամենը Բաքվի մա տույցներում ձկնորսի աշխատանք։Արա՛, Իլհա՛մ, Բաքվում շատ շուտով սպասիր Արցախի Մարտունին, Ճարտարը կյանքի գնով ան առիկ պաշ տպանած «Հայոց Արծիվներին» և նրա Հրամ անատարին։ Եվ վերջում, Իլհա՛մ, քեզ եմ ուղարկում Մեծ Հայաստանի 2031 թվականի

քարտեզը, որտեղ Ադրբեջանը հանդես է գալիս Մեծ Հայաստանի կազմում՝ որպես ինքնավար մարզ։ Ի դեպ, Իլհա՛մ, դու իրոք ապ n՞ւշ ես, որ, Հայ ազգի դարավոր բարեկամ, Հայաստանի ռազ մավարական միակ դաշնակից ՌԴ հարավային սահմանի հարևան լինելով, ուզում ես Ադրբեջանում տեղակայել Թուրքիայի, ասել է թե՝ ՆԱՏՕ-ի ռազ մակայան։ Դու գոնե հասկանո՞ւմ ես, որ բավական է միայն ռուսական անօդաչու ОХ ОТНИК C-70 տեխնիկան օդ բարձրանա և Թուրքիան՝ բայր աքթարների հետ միասին, և Ադրբեջանը՝ ձեր ՆԱՏՕ-ի հետ միասին, կհայտնվեք ծովերի հատակին։

Добавить комментарий