Ալիևի այցը Մոսկվա պատահական չէ։ Չէ որ արևմտյան ուժերը փորձում են խափ անել ռուս–թուրքական այս դա ժանագույն առուծախը, որը…Վահե Տեր-Մինասյան

Վահե Տեր-Մինասյանը գրում է. Դուրս պր ծնել ռուս–թուրքական աք ցանից… Վերջին օրերին ադրբեջանական լրատվամիջոցները և պետական մեքենան վայ նասունի ու հիս տերիկ հայտարարությունների մի ամբողջ շքերթ են հեղինակում։ Սրան հաջորդում են սահմանային լար վածությունը և հայկական դի րքերի գնդակ ոծումը

(բնականաբար մեր «դաշնակցի» լուռ համաձայնությամբ)։ Եվ այս ամենն իհարկե պայմանավորված է եվրոպական կառույցների անթ աքույց աջակցությամբ Հայաստանին, որը հուսահ ատ փորձեր է անում դիմադրելու ռուս–թուրքական մամլիչ բարեկամությանը… Ավելին, ալիևյան քարոզչամեքենան սրտի ցա վով է նշում,

Հայաստանի և նրա ստրատեգիական դաշնակցի հարաբերությունների հնարավոր վերադարձը վա սալային կարգավիճակից՝ դեպի համեմատաբար քաղաքակիրթ դաշտ, ինչը կարող է խա փանել ռուս–թուրքական պլանները։ Պատահական չէ նաև ալիևի այցը Մոսկվա։ Չէ որ արևմտյան ուժերը

փորձում են խա փանել ռուս–թուրքական այս դա ժանագույն առուծախը, որին զ ոհ է գնում մեր երկիրը և ազգը… Եվ ուրեմն գոնե այս պահին մեր իշխանությունը վերջապես պետք է ճիշտ հաշվի իր հնարավորություններն ու ուժերը, անկե ղծ լինի իր ժողովրդի հետ ու կարողանա միավորել բոլոր հնարավոր դաշնակիցներին՝ երկիրը փրկելու համար…