Սոնա Արշունեցին գրում է. Հարգում եմ «Հետքի» խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանին, երկար
տարիներ հետևում եմ հրապարակումներին, տարիներ առաջ իմ հոդվածներից էլ են տպագրվել այդ թերթում, սակայն այս նյութը «Հետքում» «Առուշ Առուշանյանն անհ ապաղ պետք է ազատ արձ ակվի» այդ վերնագրով հայտնվելու համար լու րջ

հիմքեր չկան, քանի որ ընդամենը փաստաբանի կողմից իր պաշ տպանյալին՝ Առուշ Առուշանյանին ազատությունում տեսնելու ցանկությունն է զուտ, որը կաներ անգամ մարդաս պանի փաստաբանը, թերթը ունենալով հետաքն նող ուղղվածություն, պետք էր, որ անկողմնակալ կերպով ընթերցողին ներկայացներ իր խմբագրականը, թե Առուշ

Առուշանյանին ի՞նչ մեղ ադրանքներ է ներկայացված և ձեր բակա լման իրական հիմքերն ավելացնելով սեփական հետաքն նությունն, որ հանրությանը փաստաբանի պա հանջը ներկայացնելով հիմք չընդունվեր և կարծիք ստեղծվեր, թե անմե ղ մարդու են կալ անավորել, չեմ կարծում, որ «Հետքն» էլ նպաստում է երկրում

ապատեղեկատվություն սփռելուն և ավելորդ լար վածություն ստեղծելուն, առանց այն էլ շատերի համար առիթ է պետք իրավիճակը սր ված պահելու համար։ ՈՒզում եմ ասել, սթափվե՛ք, նման նյութերը հանրությանը գցում են մոլ որության մեջ, թե անմ եղ մարդու են կալ անավորել։ Իրականում Փաշինյանն ըն կել է կր ակի մեջ, թավիշ էր, բող ոքում էիք, հիմա հան ցագործներին բռ նում են, էլի բող ոքում էք, ամոթ չլինի հարցնելը, բա ո՞նց եք ուզում, ասենք թե 2 ամիս էլ թող նստի, բա ո՞նց

իր արածների համար պատասխան չտա՞… Նիկոլը պետք է այդ բող ոքներին բանի տեղ չդնի և մաքրի երկիրն իրենց անպ ատժելի համարող հան ցավոր տարրերից…. պատիվ չի բերում «ՀԵՏՔ» թերթին, որը ժամանակին պայ քարում էր և հայտնաբերում Առուշանյանների նմաններին և խա րազանում, այսօր նման բովանդակությամբ հոդված եք տպագրում ի պաշ տպանություն հան ցագործի,

ուզում եք ասել անմե ղ մարդու՞ են բռ նել,,, Ձեր թերթը մի խայ տառակեք,,,ժամանակին հենց ձեր թերթի հետաքն նող լրագրողների շնորհիվ շատ զե ղծարարություններ և կե ղծ գործեր էիք ջրի երես հանում,, բացահայտումներ արանում, հիմա հիմնվել եք փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանի հայտարարության վրա և ժողովրդին տրամադրում եք իշխանությունների դեմ, իբր առանց հիմքի մարդկանց բռ նում և դա

տական գործե՞ր են հա րուցում և պահում կալ անքի մեջ…. պարզ չէ՞որ փաստաբանն իր պաշ տպանյալի շահերն է պաշ տպանում և այդ «Առուշ Առուշանյանն անհա պաղ պետք է ազատ արձ ակվի» նրա կողմից հնչեցրած այս պահ անջը բխում է իր պաշ տպանյալի շահերից, որին ինքը կոչված

է, նորից եմ կրկնում, նույն բանը կհայտարարեր անգամ մարդաս պանի փաստաբանը… եկեք չմիջ ամտենք և թույլ տանք իշավապահներին երկիրը մաքրել նման արտոնյալներից։ Վերջ թավիշին, սա հանրության պահ անջն է և Փաշինյանը առաջնորդվում է իրեն տրված պողպատյա մանդա տով։

Добавить комментарий