Ռոբիկները ասում են՝ առնվազը 1.5 տարի հետո էլի արտահերթ ընտրություններ են լինելու: Նրանք մտածել են անել հետևյալը… Դավիթ Ղամբարյան

Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Ռոբիկները ասում են, թե առնվազը 1.5 տարի հետո էլի արտահերթ ընտրություններ են լինելու ։ Ինձ թվում է նրանք մտածել են 1.5 տարվա ընթացքում , անպա տիվների հետ միասին, վայր դնել մանդա տները ։

Այդ դեպքում խորհրդարանը կմնա առանց ընդդ իմադիր թևի, որի պատճառով կարող է ար տակարգ վիճակ ստեղծվել ։ ՀՀ իշխաննությունները այսօրվանից պետք է հատուկ գործողությունների ծրագիր մշակեն խորհրդարանի հավանական լու ծարումը կան խելու համար ։ Գուցե՞ այս հարցի վերաբերյալ սահմանադրական փոփոխություններ՞ են

անհրաժետ ։ Պետք է օրենք ընդունել նաև խմբակցությունը լք ող պատգամավորից մանդ ատը հետ վերցնելու մասին, որովհետև , նախորդ խորհրդարանի փորձը ցույց է տալիս, որ պատգամավորը , լք ելով խմբակցությունը , պահում է մանդա տն ու սկսում է գործել այն կուսակցության դեմ, որի շնորհիվ պատգամավոր է ընտրվել… Դավիթ Ղամբարյան ։