Վիգեն Ծատրյանը գրում . ՓՐԿԻՉԸ ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առողջությունը համարելով գերակա շահ, շահարկելով Ձեր կատարած աշխատանքները, նշելով որ Ձեր կալ անքի տակ գտնվելու 1 ամսվա կտրվածքով տու ժել է քաղաքացին, քանի որ Դուք եք միայն

կատարում բարձրագույն վի րահատություն, վիր ահատական հսկողություն, 100-ավոր խորհրդատվություններ: Այսպիսի ժամանակային առումով ծա նրաբե ռնված մարդը ինչպե՞ս կարող էր ներքա շվել կե ղտոտ քաղաքական խաղերի մեջ: Բա հիմա ո՞վ է փրկելու քաղաքացիների կյանքը, եթե պատգամավորական մանդ ատ եք

վերցնում: Դուք չա րաշահել եք Ձեր պաշ տոնը, ստ իպել եք Ձեր թ րի տակով անցնեն ողջ ենթակա անձնակազմին, պար տադրում էիք ընտրեն Հայաստան դաշինքի՞ն: Դուք կամակատար լինելով, այդ մարդկանց էլ դարձրիք Ձեր կամակատարը, գիտենալով հանդերձ , որ պաշ տոնը չա րաշահելու դեպքում կեն թարկվեք քր եական պատաս

խանատվության: Անուն հանած « Իզմիրյան» կամ «փողի թա լան» կամ «հարուստների» բժշկական կենտրոնը մի թեթև թափ տան, կբացահայտեն ձեր գործելաոճը և մեթոդաբանությունը: Հի վանդը, կամ հի վանդատերը վստահելով Ձեզ ամենաթանկը՛ առողջությունը, իրականում կլորիկ գումար է ծախսում, պասերով հայտնվում շղթայական ծու ղակում, արդյունքում փոշմանած, չբու ժված

հեռանում: Դա ապացուցել չի լինում, որովհետև բժիշկը միշտ կարողանում է արդարանալ, մե ղավորն էլ հի վանդն է լինում: Կյանքը բումերանգ է; Զգույշ եղեք չհայտնվեք պասերով քաղաքական շղթայական ծու ղակում: Դուք կարող էիք Ձեր պատիվը բարձր դասել ամեն ինչից, մնալ որպես

հայտնի պրոֆեսոր, այլ ոչ թե տեղ զբաղեցնել հան ցավորների շարքերում: Որպես պատգամավոր ո՞նց հավատա Ձեզ ժողովուրդը , եթե մուտք եք գործելու Ազգային Ժողով արդեն իսկ Ձեր արարքով դեմ օրենքի Երկիր դառնալուն: Անմե ղության կանխավա րկածը հաշվի առնելով Դուք մե ղավոր չեք, բայց հակառակ դեպքում պիտի պատասխան տաք:

Добавить комментарий