Ռուսաստանը Հայաստանին ստի պում է սեփական ստ որագրությամբ հրա ժարվել Արցախից… Նրանք մտադիր են անել հետևյալը… Սևան Ղազարյան

Սևան Ղազարյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. ՌԴ-ն Հայաստանին ստի պում է սեփական ստ որագրությամբ հրաժ արվել Արցախից ու պաշ տոնապես ճանաչել Ադրբեջանի սահմանները։ Սահմանազ ատումը սրա համար է մեզ պար տադրվում։ Ռուսաստանը մեզ հարկ ադրում է

հետևել սեփական օրինակին և ԱՀ-ն պաշ տոնապես ճանաչել թուրքական հող։ Ռուսները թուրքերի հետ Արցախը դե ֆակտո օկու պացնելով չեն բավարարվում։ Նրանք մտադիր չեն կանգ առնել և ինչքան կարող են՝ ավելի շատ են ցանկանում պո կել Հայաստանից և մեր հողերի հաշվին թուրքերի հետ առևտուր անել։ Սահմանազ ատումը դա մեզ

ուժով պար տադրված ռուս-թուրքական մեծ առևտրի («լավրովի պլան») օրինականացումն է։ ՌԴ-ի թողտվությամբ Հայաստանի տարածքի ներխ ուժումը սրա համար սան ձազ երծվեց նաև։ Սկզբում սահամանային մի ջադեպ հրահ րվեց, այնուհետև ռուսները վճ իռ կայացրեցին, որ միակ ելքը շուտափույթ սահմանազ ատումն է։ Ռուսները

Արցախի խնդիրը համարում են լուծված և մեզ բացեիբաց ասում են՝ մոռացեք կարգավիճակի մասին։ Սահմանազա տման միջոցով ՀՀ-ին փաստորեն պար տադրվում է հետևել ռուս թուրքական տան դեմին և ԱՀ-ի խնդիրը համարել լուծված։ Էսքանից հետո, ի՞նչ տարբերություն՝ փաշինյանը ռուսների հա րճն է թե թուրքերի։ Նիկոլ Փաշինյանը շշմ եցուցիչ այլ ասերությունով կատարում է ռուս-թուրքական տան դեմի ամենաան առակ քմա հաճույքները…