Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ պար տավոր է կնքել նոր ռա զմաքաղաքական համագործակցության պայմանագիր, քանի որ … Քաղաքագետ Ալեքսանդր Բուրենկով

Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ պար տավոր է կնքել նոր ռա զմաքաղաքական համագործակցության պայմանագիր, քանի որ … Քաղաքագետ Ալեքսանդր Բուրենկով։ Republica.am-ը գրում է. Հայաստանը ՌԴ-ի հետ պար տավոր է կնքել նոր ռա զմաքաղաքական համագործակցության պայմանագիր ։ Աշխարհը կտ րուկ փոխվել է, ու փոքր երկրների համար այս

աշխարհում այլևս տեղ չկա, դժ վար է ։ Փոքր երկիրը ինքնուրույն ոչինչ չի կարող անել, ընդունակ չէ անել։ Այս ճշմարտությունը չէր ընկալում Փաշինյանը պատ երազմի ժամանակ, դժ վար էլ ընկալի հիմա ։ ՀՀ-ն պետք է մտնի ռուսական պաշ տպանական վահանի ներքո, այլ տարբերակ

պարզապես չկա ։ Իսկ Հայաստանին չեն սպասում ոչ Եվրոպական Միությունում, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ում, որոնք Թուրքիայի հիմնական ֆինանսավորողներն են ։ Ոչ էլ կարող են պաշ տպանություն առաջարկել ընդ դեմ Թուրքիայի ։ Մեկը լինի եվրոպացիներին պաշ տպանի ։ Դանիլևսկու անվան գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Ալեքսանդր Բուրենկով ։