Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Այսօր՝ հետհեղափոխական շրջանում, ԱԺ-ում մենք ունեցանք ոչ թե կառուցողական ընդ դիմություն, այլ ղարաբաղաբաքվյան կլ անի 2 ահաբ եկչական խմբավորում,որոնք արդեն սկսել են իրենց սա դրիչ գործունեությունը և երկրում ավելի խոր ացրել ճգ նաժամը։ Թիվ֊1 ամբաս տանյալն իր անզուգական և

անսահման վշ տագին և դառնոտ հե գնական ժպիտով՝ իշխանությանը շփոթելով իրենց հետ, հոխ որտում է, թե ընտրությունների ժամանակ իշխանության կողմից օգտագործվել է վարչական բոլոր լծ ակները: Ղարաբաղ֊Հայաստան պառ ակտումից է խոսում, որը ցա վոք սկսվեց և խո րացավ 2003֊2004թթ, ընտրությունների ժամանակ՝ իր

իսկ կողմից, երբ ժողովրդի խաղաղ ցույ ցերը ցր ելու համար ղարաբաղից բերեց ղարաբաղցի բաշիբ ոզուկներ, ովքեր Երևանի կենտրոնում բարբ արոսաբար ջա րդ կազմակերպեցին ժողովրդի նկատմամբ։ Լավ կլիներ լռեիք, պապանձվեիք դուք,, ձեր կլանի գեղցի ղարաբաղաբաքվեցիներով հանդերձ: Եթե իշխանություններն իրնց վարչական

լծ ակներն օգտագործեին, կկան խվեր ձեր իսկ կողմից ընտրողների նկատմամբ ճն շումներ գործադրելու և ընտրակաշ առք բաժ անելու դեպքերը։ Չնայած այսօր ընտրակա շառքի բազմաթիվ դեպքերով քր եական գործեր կան, որոնք բավարար են ձեր մաֆ իայի կլանին մանդ ատներից զր կելու համար։ Դուք ատ ում եք

Հայաստանի թասիբով գյուղացուն՝ իր երկրի հող ու ջրի իսկական տիրոջը, որ ձեզ ձայն չի տվել։ Ավելին ասեմ, մի կարծեք, որ Երևան քաղաքում ձեզ ձայն տվող է եղել, այսօր Երևանցին շո կի մեջ է, որ դուք Երևանում կարողացաք անօրինական ճանապարհով այդքան ձայներ կոր զել։ Ղարաբաղի համար շատ «դա րդ ու ց ավ» անելուց առաջ, լավ կլիներ դուք հրաժ արվեիք ձեր դղյակից

կալվածքներից և ձեր արկադիներով ու ձեր «թասիբով» մյուս ղարաբաղցիներով վերադառնայիք ձեր ծննդավայրը, օրինակ ծա ռայելով մյուս Ղարաբաղը «սիրող» ղարաբաղցիների համար։ Ձեր տհ աճ հարցազրույցի ողջ ընթացքում գոնե 1 անգամ <Արցախ> բառը օգտագործեիք, հենց դրա

համար ես խոսքս<ղարաբաղ>ով սկսեցի, քանի որ ձեզ հոգեհարազատ է այդ անվանումը։ Մինչև օրս <Շուշի և Շուշա> եք շահարկում, <իսկ Արցախ և Ղարաբաղ>՝ անտեսում։ Թու’, ձեզ մարդ ասողին։ Ժողովուրդ ջան, դիմացեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий