Կարեն Հովհաննիսյանը գրում է. Երեկ ուշ երեկոյան լուր տարածվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թշ նամու ԱԹՍ է խո ցվել ։ Արդեն առավոտյան պաշ տոնական հաղորդագրություն տարածվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության ԶՈՒ ՀՕՊ ստ որաբաժանումները կա սեցրել են թշ անմու ԱԹՍ-ի ընթացքը հարավ-արևմտյան

սահմանին ։ Չնայած չի մանրամասնվում, թե ինչ ԱԹՍ-ի մասին է խոսքը, սակայն ենթադրելի է, որ այն եղել է հետախ ուզական ։ Հար վածային ԱԹՍ-ների դեպքում ԱԹՍ-ի ընթացքը ոչ թե կկաս եցվեր, այլ պարզապես կոչ նչացվեր ։ Այսինքն, կրկին ենթադրում եմ, որ մեր ՀՕՊ-ը կարողացել է հատուկ միջոցների կիրառմամբ կաս եցնել ընթացքը, այն է,

ճն շել ԱԹՍ-ին և իջացնել ։ Հենց այստեղից էլ կարելի է ենթադրել, որ թշ նամին փորձել է հետախ ուզական տվյալներ հավաքի այդ ուղղությամբ տեղակայված մեր դի րքերի ամրության վերաբերյալ, ինչպես նաև հստակ ճանապարհների, կամուրջների, դյուրավառ օբյեկտների և այլ կարևոր ռազ մավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտների

վերաբերյալ ։ Եթե թշ նամին կիրառում է հետախ ուզական ԱԹՍ, ուրեմն իր առջև խնդիր է դրել, որ այդ ուղղությամբ կրկին լար վածություն մտցնի և որոշակի հաջողություն գրանցի ։ Ենթադրելի է, որ թշ նամին կրկին կկիրառի հետախ ուզական ԱԹՍ, սակայն ոչ այն ԱԹՍ-ների ընտանիքի որը կիրառել

է, այլ ավելի բարձր թռչող ։ Այս ամենը նկատի ունենալով, մենք պետք է բացառենք թշ նամու անկան խատեսլի լինելը և բոլոր սցենարներով պատրաստ լինենք դեպքերի հետագա զարգացմանը ։ Միգուցե ոչինչ էլ չձեռնարկի այլևս, սակայն դե չի կարելի հենվել միգուցենրի, կամ հավաստիացումների վրա…

Добавить комментарий