Արթուր Սարգսյանն իսկական հերոս էր: Արթուրի դր դապատճառը հետևյալ միտքն էր. «Իսկ ո՞վ, եթե ոչ ես»: Սա ասում եմ այն բանի համար, որ…Հայկ Մարտիրոսյան

Հայկ Մարտիրոսյանը գրում է. Արթուր Սարգսյանն իսկական հերոս էր: Կանցնեն տարիներ և մի օր, երբ Հայաստանում ազգային իշխանություն լինի` նրան կվերահ ուղարկավորեն մեծերի Պանթեոնում, հու շարձան կկանգնեցնեն և նրա օրինակով սերունդներ կդա ստիարակեն դպրոցներում և

համալսարաններում: Իսկ առայժմ դեռ աղ բի ժամանակն է: Առայժմ դեռ թե րմացքի ժամանակն է: Առայժմ դեռ դա վաճանների և տա կանքի ժամանակն է: Եւ մինչ այն չբարձրանա մինչև մեր կոկորդը և սպ առնա վերջնական խե ղդմամբ` մենք ուշքի չենք գա: Արթուրի դր դապատճառը հետևյալ միտքն էր. «Իսկ ո՞վ, եթե ոչ ես»: Իսկ ո՞վ եթե ոչ

դու: Իսկ ո՞վ եթե ոչ մենք պետք է այս կո րծանված երկիրը վերածնենք: Արթուրը հայ ժողովրդի լավագույն սերուցքի խորհրդանիշն է: Կիրթ, մեղմ, սակայն և վճ ռական և քաջարի: Վ ճռական մենակի սիմվոլը, վճ ռական ճակատագրակերտի

տեսակը: Իսկ ու՞մ եթե ոչ նրա նմաններին է բաժին հասել մի ամբողջ ժողովուրդ և մի ամբողջ երկիր ոչն չացումից հետ պահելու անշնորհակալ առաքելությունը: Այսօր Հաց Բերողի օրն է: Ապագա Հայաստանի ամենախորհրդանշական օրերից մեկը: