ՊՆ-ն ՆՈՐ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ հայտնեց. Ժամը 08։30-ի դրությամբ, հայկական կողմն ունի 3 զ ոհ, ևս 2 զին ծա ռայող վի րավոր են…

Ժամը 08։30-ի դրությամբ, հայկական կողմն ունի 3 զ ոհ, ևս 2 զին ծա ռայող վի րավոր են… Պաշ տպանության Նախարարությունը ՆՈՐ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ հայտնեց ։ Հիշեցնենք , որ առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ն գրել էր. Ժամը 6:00-ի դրությամբ տեղային մար
տերը շարունակվում են։ Հուլիսի քսանութին, ժամը

03:40-ի սահմաններում, ադրբեջանական ԶՈւ ստ որաբաժանումները հերթական անգամ դիմել են սադ րանքի ու խախ տել հրա դադարը հայ- ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում: Տեղային մար տեր են ընթանում : Իրադրության ս րման ամբողջ պատաս
խանատվությունն ըն կնում է Ադրբեջանի ռազ

մաքաղաքական ղեկավարության վրա: Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ն հենց նոր հայտարարություն տարածեց. Հուլիսի քսանութին ադրբեջանական ԶՈՒ ստո րաբաժանումների կողմից նախաձեռնած հար ձակումից հետո ծավալված մա րտական գործողությունների հետևանքով, ժամը 08։30-ի դրությամբ, հայկական կողմն ունի 3 զ ոհ, ևս 2 զին ծա ռայող վի րավոր են։ Մար տական գործողությունները շարունակվում են…