Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ԿԱՐԵԿՑՈՂԸ ։ Սա էլ նոր մեթոդ է, չեն ուզում վի րավորել, նե ղացնել, հե գնում և ծա ղրում են: Ձեր հրապարակած նյութից այնպիսի տպավորություն ստացա, կարծես այլ ազգից ինչ որ մեկը ցա վակցական ուղերձ է հղել ՀՀ ժողովրդին: Դուք էլ Ձեր թիմի խելացին եք երևի: Պատրվակներ եք փնտրում հե գնել մեզ, որ սխալ

ընտրություն ենք կատարել ընտրելով 3-րդ համարի քվ եաթերթիկը, կարեկցում և Ձեր զո րակցությունն եք հայտնում Փաշինյանին ընտրողներին:
Փաստորեն մեր սահմաններում առկա ոտնձ գությունները թշ նամու կողմից, զո հերի և վի րավորների պատաս խանատվության այս ծա նր բեռը ըստ Ձեզ Նիկոլ ընտրողների ուսերին է:
Էդ դեպքում ո՞վ եք Դուք, և առհասարակ ի՞նչ դեր

եք կատարում, եթե մեր ցա վը չեք կիսում:
Էնքան էք չա րացել, որ այս ծա նր պահերին էլ առիթը բաց չեք թողնում, անդադար թերագնահատում եք մեր ընտրյալին:
Աշխարհի ռա զմագետներն ու քաղաքական վերլուծաբանները քն նարկել և հաստատել են քառսունչորսօրյա պատ երազմի նպատակները և բնույթը, Դուք դեռ շարունակում եք նույն

տոնայնության մեջ Ձեր նույն երգը երգել: Հոգնել ենք Ձեր երգելուց, հատկապես ֆորտեն և պիանոն միշտ հակառակն եք անում ի շահ Ձեզ, խան գարում օրկեստրի աշխատանքներին: Ֆալշ եք երգում եղբայր: Կամ պիտի որպես անտաղանդ լք եք և հեռանաք, կամ էլ դիրիժորը փայտիկով էնքան պիտի հար վածի գլխներիդ, որ մաքուր սկսեք երգել: Ընտրությունը Ձերն է:

Հե գնում եք «Հաղթելու ենք» հեշտեգին, հե գնանքով եք խոսում , որ կյանքեր են փրկվել, հե գնում և ար յունոտ եք համարում և նկարագրում մեր «ԱՊԱԳԱ ԿԱ ԱՊԱԳԱ» կարգախոսը և պատկերացումները:
Դուք տեղյակ չե՞ք, որ ծաղ րանքը և հե գնանքը նույն վի րավորանքն է: Գիտենք,որ Ձեր նպատակն է հր ամցնել ժողովրդին, որ այս ամեն ինչում մե ղավոր է միայն և միայն Նիկոլը, ու շատ ծիծաղելի

է գիտե՞ք: Նմանատիպ հրապարակումներն ու գրառումներն են պա ռակտում ժողովրդին, անգամ սեպ խր ում Արցախի և Հայաստանի միջև:
Չփորձեք քն նադա տել և սխալմունք համարել այն մարդկանց ընտրությունը , ովքեր ընտրել են ազատ ու առանց վար անելու, իրենց սրտի ցանկությամբ:
Թուրքական տրոյական ձին շատ ու շատ վաղուց էր ուտել խմելով, բարեկամություն ու ջան ախպերություն

ասելով պլաններ կազմել, մեր Պետությունը հասցրել այսպիսի ծա յրահեղ ծա նր կարգավիճակի: Պետական մակարդակի փաստաթղթեր, Պետությունը ներկայացնող անձանց ստորագրություններով այնպես եք սոսնձել և սոսնձվել, քարկապ եք գցել, կախ վածության մեջ թողել Հայաստանը Ռուսաստանից:
Թույլ տվեք մեր ցա վակցական խոսքը հղել այն

մարդկանց, ովքեր սխալմամբ ընտրել են Ձեզ, չգիտակցելով որ հենց Ձեր նմաններն են մեր Պետությունը կոր ծանել և շարունակում են կոր ծանել: Ձեր մտքով էլ թող չանցնի, որ մտել եք խորհրդարան և կարողանալու եք իրականացնել «ԹԱԼ ԱՆԵԼՈՒ ԵՆՔ ԹԱ ԼԱՆԵԼՈՒ» ազգակ ործան , դա վաճանական, կոռ ումպացված օպ երացիայի երկրորդ մասը:

Leave a Reply