Հայկ Մարտիրոսյանը գրում է. Իրականությունը շատ պարզ է. Մոսկվան ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ չի անում` Բաքվի ագր եսիան զս պելու համար: Ընդհակառակն` կանաչ լույս է վա ռել և սպիտակ քարտ տվել` այն իրականացնելու համար:
Ի՞նչ անել: 1. Ավելի մտնել Մոսկվայի հե տույքը` հուսալով, որ ավելի այնտեղ խորը ավելի պաշ

տպանված կլինենք և որի արդյունքում ավելի վստահորեն Մոսկվան մեզ կնվիրի Բաքվին:
2. Կտ րուկ պոկվել Մոսկվայի մա հացու ճի րաններից և կտ րուկ թեքվել դեպի Արևմուտք:
Միակ տարբերակը երկրորդն է: Բոլոր նրանք, որոնք պն դում են երրորդ տարբերակի մասին` ոչ մի բան չանելու այլ ինքնուրույն հզորանալու վերացական և անհնար մտքի` կա´մ ուղղակի

մտածելու և տեսնելու հետ խնդիր ունեն և կա´մ ուղղակի սպասարկում են թշ նամու օրակարգը:
Նրանք` ովքեր պն դում են առաջին տարբերակը` կա´մ դարձյալ մտածելու հետ խնդիր ունեն և կա´մ Հայաստանը կո րծանող Ռուսաստանի հատուկ ծա ռայությունների ուղղակի գործակալներ են և կամ

ազդեցության գործակալներ: Ամեն բան շատ պարզ է: Չկա այլևս այլ տարբերակ` քան մեզ դա վաճանած և մեզ արդեն իսկ ամբողջությամբ թշ նամուն վաճառած Մոսկվայի մա հաբեր ժանիքներից կտ րուկ ազատվելը: Չկա այլ տարբերակ` քան մոսկովյան-բաքվյան գործակալ դա վաճան ռեժիմից ազատվելը:

Добавить комментарий