Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ԴՈՒԽՈՎ ՆՎ ԱՍՏԸ։
Մի տեսեք ով է խոսում նվ աստանալուց, ում համար է նվ աստացուցիչ նախքան խորհրդարանի դահլիճ մտնելը ստուգումներ իրականացնելը:
Դուք ավելի քան նվ աստացել եք Ձեր թիմին և թիմակիցներին դա վաճանելով: Դուք դա վաճանել

եք Ձեր ընկերներին և նրանց հետ անցած ճանապարհը: Դրանից նվ աստացուցիչը էլ ո՞րն է… Հասել եք և անցել նվ աստի գագաթնակետը:
Այլ ճամբարում աքլորանալը, երախտամ ոռությունը, անզուսպ պահվածքը, ցի նիզմը միանշանակ ոչն չացրեց Ձեզ, իսկ ոչն չություններին վստահելն հիմարություն է, որի պատճառով էլ անհրաժեշտ է և ողջունելի անվտ ագության քառակի ուժեղացումը

Իշխանության կողմից: Դա վաճանները վստահություն, պատիվ, հարգա՞նք են պա հանջում
Նվ աստները այլևս չեն արժանանա դրանցից և ոչ մեկին: Կասե՞ք ինչու են միայն աղ մուկ հանում և բո ղոքում ընդ իմադիրները: Ձեր անվտ անգությունը ապահովվա՞ծ է, դա՞ է պատճառը, քանի որ լավ գիտեք, որ Իշխանությունը ընդունակ չէ հան ցագործություն կատարելու, և ար յան ծարավ չէ:

1999թ-ի Հոկտեմբերի քսանյոթի կազմակերպած դիտավորյալ սպ անությունները պար տադրում են լինել ավելի զգոն, հատկապես գաղտնիք չէ, թե ինչ ուժեր են եղել գլուխգործոցները: Այդ դահլիճում գնդակահ արվեցին մեր պատգամավորները ոճ րագործների բան դայի կողմից, լոկ նրա համար, որ քաղաքական հայացքները չէին համընկնում,

տարբեր էին: Դուք անտեղյա՞կ եք: Աշհարհն էր թն դում: Այդքանից հետո ո՞նց վստահել և մտավա խություն չունենալ: Փաշինյան Նիկոլի կողմից հուշ մնաց մի մանդա տ, որը նզ ովված ու անի ծված է ժողովրդի կողմից, մեկ էլ մեխանիկորեն դուխով խոսալու սովորույթը, որը կո տրվելու է:
Ձեր ձայնը մեկընդմիշտ կտ րվելու և ավարտվելու է այնտեղ, որտեղ ժողովուրդը կհնչեցնի
իր անկեղծ և արդարացի մտքերը և ցանկությունները: Իսկ ժողովրդին լռեցնել չի լինելու:

Добавить комментарий