Վիգեն Ծատրյանը գրում է. « ԸՆԴԻՄԱԴԻՐՆԵՐԸ »
Թալ անչի, կա շառակեր ռև անշիստները մի կերպ, ար յան գնով ներ խուժեցին Խորհրդարան: Հենց առաջին օրն էլ նրանք ապացուցեցին, որ աշխատելու են ի շահ հան ցագործների: Հան ցագործին սատարողը ամենամեծ հան ցագործն է:
Նրանց նպատակն է Հայաստանում ան օրեն

հարստացածները և թալ անչիները ազատվեն պատասխ անատվությունից, ախորժակով վայելեն իրենց գռ փածը, ապա փորձեն խլ ել ժողովրդից շատ դժ վար ձեռք բերած իշխանությունը: Դե, պատկերացրեք այս կառ կառուն դեմքերի իղձերն ու նպատակները, ինչերի են ընդունակ, և ինչ հաշվեհարդար պիտի տեսնեն խեղճ ու կր ակ

ժողովրդի հետ: Արդեն իսկ խոստովանել են, որ չեն համագործակցելու, այսինքն հակազ դելու են Իշխանությանը, որ եկել են պայ քարելու…
Հասկացա՞ք , թե որն է սրանց պայ քարը:
Այսուհետ և ամեն անգամ այս « ընդիմադիրները» հակ աճառելու են, քանի որ Իշխանությանը դիտարկում են որպես հակա ռակորդներ, մեղմ ասած թշ նամիներ: Նրանց նայվածքը, հայացքը,

ագր եսիվ պահվածքը տպավորություն է թողնում, որ ցանկանում են պարզապես շեղել ժողովրդին, համբավ ձեռք բերել , իբր թե խորապես մտահ ոգված են Հայրենիքի, Հայաստանի անվտ անգության, Պետության և ժողովրդի համար: Սա պարզապես խա բկանք է և նվ աստացուցիչ ծրագիր բոլորիս հանդեպ: Իշխանությունը պետք է օրենքի

սահմաններում հարստահարի նրանց, ովքեր մեր Պետությանը ահ ռելի գումարների վն ասներ են պատճառել։ Անխտիր բոլորը պետք է պատ ժվեն:
Այս ընդ իմադիր ուժերը մոռանում են, որ պետք է հաշվի նստեն ժողովրդի հետ, ինչը բացառում են և բացառել են նախկինում, սակայն դեռ չեն պատկերացնում , որ ժողովուրդը արդեն ուրիշ ժողովուրդ է, այլևս առաջվանը չէ: Ժողովրդի ձայնը

պետք է լսելի լինի , ու պետք է անխտիր հարգանքի արժանանա, հակառակ դեպքում Դուք կարժանանաք ժողովրդի կո պիտ ապ տակներին:
Ազգային Ժողովը չփորձեք վերածել Անժելա Թովմասյանի ռա զբորկի տաղավարի, որտեղ
հատ- հատ Ձեր ակտիվ մասնակցությունն էիք

ցուցաբերում, Ձեր անզուսպ և թու նոտ, աններելի վիր ավորական բառամթերքով ատ ելություն սերմանում: Դեմքերն ու դեպքերը չխառնեք, դե դեկտիվ- դե դեկտիվ էլ չխաղաք ժողովրդի հետ:
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ԻՄԱՍՏՈՒՆ Է ԵՎ ՀԶՈՐ։

Добавить комментарий