ԱԺ- ում տեսնում եմ բիսետկի վարքագծի մեջ ռեալիզացվող , եսակենտրոնության եւ սու տ արժանապ ատվությումբ տա ռապող ընդդիմադիր ուժի… մի խորհուրդ կտամ ձեզ… Սոս Ջանիբեկյան

Սոս Ջանիբեկյանը գրում է. Ես շատ կուզեի այսօր ազգային ժողովի տարածքում տեսնեի իսկապես ուժեղ ընդ դիմադիրներ ու պատա սխանատու իշխանություն : Բայց ես այսօր տեսնում եմ ժամանակից հետ մնացած , բիսետկի վարքագծի մեջ ռեա լիզացվող , եսակենտրոնության և սու տ արժանապ ատվությումբ տա ռապող ընդ իմադիր

ուժի : Որոնք ցա վոք այնքան խո րամանկ էլ չեն , որ ժամանակի զարկերակի և աժեքների վրա իրենց ճանապարհը կառուցեն : Ընդ դիմություն որոնք բարեկրթության բառի հականիշը կարող են լինել հայկական բառարանում: Բայց սիրելի ընդիմադիրներ , խնդրում եմ Ձեզ , հասկացեք վերջապես ,ընդիմության առաքելությունը առաջին

հերթին ժողովրդի կողմից իշխանության դեմ դուրս գալն է , ոչ թե ժողովրդին դեմ սեփական շահի համար: Սա Ձեզ խորհուրդ , ես հոգով սրտով և տեսակով ավելի ընդ իմադիր եմ քան իշխանական և երբեք չէի պատկերացնի , որ կարողա ես ապրեմ մի երկրում , որտեղ նենց ընդ դիմադիր ուժ ունենանք , որ ես ավտոմատ դառնամ իշխանական : Խնդրում եմ , թողեք ձեր անձերը , ձևականությունը և պաշ

տպանողականությունությունը, ձեր բիսետկի վարքագիծն ու վերջապես էգոյից դոմինանտ թող լինի գաղափարախոսությունը , խնդրում եմ մի ստ իպեք մարդկանց լինել իշխանական , մենք իշխանական լինեուց զզ վում ենք: Ինձ լավություն արեք , նենց արեք ամենաամոթ կարգավիճակից , որը կոչվում ա «իշխանամետ արվեստագետ» դուրս գամ , իսկականից :