Թուրքիայի անտառային հրդ եհները սկզբնավորվել են 2021 թ-ի հուլիսի քսանութին՝ երկրի հարավային՝ Միջերկրածովյան տարածաշրջանում։ Հրդե հներն իրենց ծավալներով ամենակ ործանարարն են, որոնք պատ ուհասել են Թուրքիային վերջին 10-ամյակների
ժամանակ։ Անտառային հրդե հները սկսվել են Անթալիայի մարզի Մանավգաթ քաղաքից 2021

թվականի հուլիսի քսանութին՝ 37 °C ջերմաստիճանի պայմաններում։ 2021 թվականի հուլիսի երեսունի դրությամբ ընդհանուր առմամբ տասնյոթ նահանգներ, ներառյալ Ադանան, Միլասը, Օսմանիեն, Մերսինը և Կայսերին, միաժամանակ տու ժել են անտառային հրդե հների արդյունքում։ Հրդե հների որոշակի տեղայնացման ֆոնին

Թուրքիայում քն նարկումների հիմնական թեման
դարձել են դրանց ծագման պատճառները։ Հրդե հների տարածման սկզբում, երբ աղ ետը դեռ նման ծավալի չէր հասել, Թուրքիայի նախագահը հանձնարարել էր երկրի դա տախազությանը հետաքն նել հր դեհի արհեստածին լինելու վարկածը։ Վերջին օրերին թուրքական որոշ շրջանակներում այս ենթադրությունները էլ ավելի ամրապն դվեցին։
Այսպիսով Թուրքիայում գիշերը թ եժ է եղել: Մանրամասները դիտեք տեսանյութում՝

Leave a Reply