Թուրքիան դարձյալ հայտնվել է Մեծ Բրիտանիայի կարմիր ցուցակում. Ահա, թե ինչու

Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը օգոստոսի չորսին հրապարակել է կորոնավ իրուսով պայմանավորված ուղևորությունների սահմանա փակումների ցանկը տարբեր երկրների համար։ Հաղորդում է «Էրմենիհաբեր»-ը: 3 շաբաթը մեկ անգամ թարմացվող ցանկի համաձայն՝ Թուրքիան
նախկինի պես հայտնվել է կարմիր խմբում։ Այս խմբում տեղ գտած երկրներից ժամանող քաղաքացիները Մեծ Բրիտանիայում պար տադիր տասնօրյա կար անտին պիտի անցնեն։ Թուրքիան

կարմիր ցուցակում հայտնվել է մայիսի տասներկուսին և մինչ օրս շարունակում է մնալ այդ խմբում։ Մյուս կողմից, ավելի վաղ կարմիր ցուցակում գտնվող երկրներից Հնդկաստանը,
Բահրեյնը, Կատարն և Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էլ հանվել են ցանկից, նրանց փոխարեն ներառվել են Վրաստանը, Մեքսիկան։
Ընդհանուր առմամբ սահմանափ ակումների այս

համակարգով Մեծ Բրիտանիան, ըստ կորոնավի րուսով պայմանավորված իրավիճակի, երկրները բաժանում է կանաչ, դեղին և կարմիր խմբերի։
Կանաչ խմբի երկրներից եկող ուղևորները որևէ կար անտին անցնելու անհրաժեշտություն չունեն։ Դեղին խմբի երկրների քաղաքացիները պիտի իրենց նշած հասցեում՝ տնային պայմաններում տասնօրյա կարա

նտին անցնեն։ Բայց եթե պատ վաստման 2 փուլերն էլ անցել են, կարա նտինի պար տադրանքը
հանվում է։ Իսկ կարմիր խմբի երկրներից Մեծ Բրիտանիա ժամանողները սեփական ծախսերով պետք է տասնօրյա կար անտին անցնեն հյուրանոցում։ Այս պայմաննները խա խտnղների համար տnւ գանքներ են սահմանված։