Աննա Մկրտչյան, ամբիոնից բազմիցս մեր վարչապետին անունով եք դիմում և կապի տուլյանտ պի տակում, ցուցադրելով ձեր սա նձարձակ մակարդակը․.. Հիշեցնեմ ձեզ հետևյալը… Սոնա Արշունեցի

Սոնա Արշունեցին գրում է. Աննա Մկրտչյան դուք՝ անպա տիվներովդ մի մոռացեք, որ բավարար ձայներ չունեիք, և որպես ողո րմությունն խցկ վեցիք խորհրդարան, ձեր դաշինքի առաջնորդ Վանեցյանն այն մարդն էր, որ հեղափոխությունից հետո ներմուծված էր ռեժիմի կողմից որպես լր տես,

որ նոր Հայաստանի հաղթանակը տա պալեր։ ԱԱԾ-ի բարձր պաշ տոնն օգտագործեց ռեժիմի բոլոր հանց ագործներին ու թալա նչիներին հովանավորը դարձավ, դուք ամբիոնից քանիցս մեր վարչապետին անունով եք դիմում ու կապի տուլյանտ պի տակում, ցուցադրելով ձեր սա նձարձակ մակարդակը, դրա իրավունքը չունեք, դուք փողոցում չեք գտնվում,

ԱԺ- ում ձեզ մի ցուցադրեք իբրև Արցախի նվիրյալ, համբերություն ունեցեք, հետաքն նություն է գնում, շուտով կբացահայտվի ովքե՞ր են իրական հող հան ձնողները, որ քառասունչորսօրյա պա տերազմին օգնեցին, որ պա րտվենք, որից մեկն էլ ձեր խմբակցության առաջնորդն է… հիշեցնեմ, որ դուք

գտնվում եք Ազգային ժողովում ու պար տավոր եք մեր վարչապետին հարգանքով դիմել, ինչքան էլ ձեր համարձակ ելույթով փորձում եք հաճոյանալ դահլիճում գտնվող ընդդի մադիրներին, սակայն ասեմ, որ չեք նայվում, անգամ ձեր ձայնն է տհ աճ,,,