Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ՄԵԾԱՄԻՏԸ։ «Հայաստան դաշինք»-ի հո գեզավակ այս ոչ ցանկալի պատգամավորը դեռ մտքերով գտնվում է դա տարանում, և շարունակում է արդարացնել Քոչարյանին, սակայն ինչպես տեսնում եք Դանիբեկյանը ներկա չէ: Գուցե հայտնվի՞ մեկը, ով

կկարողանա օգնության հասնել, սթա փեցնել, հուշել, որ գտնվում է ԱԺ դահլիճում: Նույն իրավաբանական ճո ռոմ տերմինները, նույն զա ռանցանքները, նույն ոգևորությունը, նույն անտ անելի հռ ետորաբանությունը դա տարանից որպես օժիտ շալակն առել ներ խուժել է Ազգային Ժողով:
Չենք հան դուրժում այսպիսի և նմանատիպ անձանց չա րակամությունը, որոնց նպատակն է ԱԺ

նիստերը արհեստականորեն վերածել քա ոսային վիճակի և ավելի խո րացնել երկպա ռակտումը:
Իրեն գերագնահատելով, փորձում է իշխանությունից կորզել որևէ ցանկացած գնահատական մեր դաշնակցի մասին, որպեսզի սկուտեղով մատուցի և կատարի տիրոջ պա հանջը: ՀԵՏՈ ԷԼ ԴԱ ՎԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՆ ԽՈՍՈՒՄ: Պետք է անջատել միկրոֆոնը, թույլ չտալ նմանները բարձրաձայնեն իրենց կարծիքները և մտքերը: Այն, ինչը

վերաբերվում է մեր Պետությանն ու անվտ անգությանը պետք է անդրադառնան խելացի և հայրենասեր պատգամավորները, ովքեր ընտրել են կառուցողական ուղին, աշխատելու են, գտնելու բոլոր ելք ու մուտքերը ոտքի կանգնելու և հզոր Հայրենիք ունենալու համար, իսկ զա զրախոսներին

ու ժամանակ վա տնողներին, մեր անվտ անգությունը մատնողներին ցույց տալ է պետք իրենց իսկական տեղը: Դաշնակցին հաճոյանալու ժամանակներն անցել են, դրա կարիքը չի եղել և հատկապես չկա քառասունչորսօրյա պատ երազմից հետո։

Leave a Reply